Hasselnöten

Byggprojektet Hasselnöten är en utveckling av rivningstomten för gamla Hasselskolan och området i dess närhet. Det ska byggas nya bostäder, allmänna ytor, en förskola och ett aktivitetscenter. Projektet beräknas i sin helhet vara färdigt under år 2027.

VISIONSBILD: Perspektivbild på torget sett från sydväst. T.h. På torgets östra sida föreslås en högre byggnad på åtta våningar. I anslutning till byggnaden finns entré till badet och tvättstuga. T.v. På torgets norra sida föreslås en byggnad i fem våningar uppförd i trä.
VISIONSBILD: De fyra kvarteren föreslås få olika karaktär i form och material. Färgskala och materialval anknyter till grannkvarteren som i huvudsak har fasader i tegel och puts.
VISIONSBILD: Perspektiv från norr med torget i förgrunden. Aktivitetshuset syns till vänster i bild.
VISIONSBILD: Byggnadsförslaget sett från söder

Projektets syfte och huvuddrag

Nya området Hasselnöten kommer att bestå av nya bostäder, parkeringsgarage, förskola, aktivitets- och rekreationsytor och möjlighet till lokaler. På aktivitets-rekreationsytan kommer det att byggas ett torg med träd- och planteringsytor, sittbänkar och en dansbåge. I nordöstra delen av området planerar Väsbyhem att ersätta befintligt utomhusbad med ett nytt och komplettera med ett aktivitetshus.

Hasselnöten blir ett tillskott till befintligt område med goda bostadsförhållanden nära till service och natur. Placering av nya byggnader och allmänna platser syftar till att skapa ett tryggt område med varierade gatumiljöer.

Just nu arbetar Upplands Väsby kommun med förberedande arbeten med infrastruktur inför kommande byggnation av området. Skyltning i området visar framkomliga gångvägar och arbetet planeras vara färdigt under

under våren 2024.

 

Väsbyhem påbörjar byggnation av sitt första bostadskvarter i området under januari 2024.

Området ligger söder om Väsbyskogen, intill gatorna Häggstigen och Hallonstigen.

karta

Kommunen bygger infrastruktur och allmänna ytor.

Väsbyhem bygger bostäder, aktivitetscenter och utomhusbad.

PEAB bygger bostäder och förskola.


Det kommer att byggas 200 nya lägenheter. Väsbyhem bygger cirka 80 hyresrätter och PEAB bygger ca 130 bostadsrätter i området.


På Väsbyhems webbplats finns mer information om de nya bostäderna, utomhusbadet och aktivitetshuset.  Länk till annan webbplats.

Bebyggelse i projektet Hasselnöten

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning.pdf Pdf, 18 MB. 18 MB 2022-11-23 09.37
Plankarta.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2022-11-23 09.37

Tidplan Länk till annan webbplats.

Tidplanen kan komma att ändras under projektets gång.

2023

 • Väsbyhem river och sanerar marken
 • Kommunen bygger ut infrastruktur

2024

 • Kommunen bygger ut infrastruktur
 • Väsbyhem och PEAB påbörjar byggnation av bostadskvarter
 • Väsbyhem påbörjar byggnation av aktivitetshus och nytt utomhusbad

2025

 • Första inflyttning i bostadskvarteren
 • Fortsatt byggnation

2026

 • Nya förskolan öppnar
 • Fortsatt utbyggnation av området

2027

 • Färdigställande av husbyggnationer
 • Färdigställande av gator, torg och gång-och cykelvägar

Frågor och synpunkter

Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta Väsby Direkt på 08 - 590 970 00, tryckval 5 eller via mejl vasbydirekt@upplandsvasby.se

Senast uppdaterad: 28 maj 2024