Husdjur

Att ha djur innebär både glädje och ansvar. Du som skaffar ett sällskapsdjur måste ta ansvar för att djuret får rätt skötsel och mår bra. Du har också ansvar för att inte andra människor störs eller på annat sätt får obehag av djurhållningen.

Risk för besvär för människors hälsa är ett centralt begrepp i miljöbalken. Miljöbalken ska följas så att du skyddas mot sådan störning. Med dessa störningar menas sådant som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan vara skadligt för hälsan och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Djur kan upplevas störa på olika sätt:

  • genom ljud, exempelvis hundskall under en längre tid
  • förorena med avföring
  • ge upphov till lukt, exempelvis katter som kissar
  • orsaka flugproblem, exempelvis från kaninburar på balkonger
  • ge allergiska besvär, exempelvis om häststall placeras alltför nära bostäder.

Miljöbalken

I miljöbalken med förordningar återfinns bestämmelser som du som djurägare måste känna till. De berör exempelvis hur djur ska förvaras och skötas för att inte orsaka olägenheter för människors hälsa. Miljökontoret är lokal tillsynsmyndighet när det gäller att miljöbalken följs. Miljökontoret kan genom föreläggande eller förbud ställa krav på djurhållningen.

Information om miljöbalken på Sveriges riksdags webbplatslänk till annan webbplats

Djurskyddslagen

När det gäller djur som far illa, storlek på burar, transport med mera gäller djurskyddslagen. Tillsynen ligger hos länsstyrelsen.

Information om djurskyddslagen på Sveriges riksdags webbplatslänk till annan webbplats

Hundar och katter

Hundar och katter tillhör de vanligaste sällskapsdjuren. Det är viktigt att du som ägare tar ansvar för ditt sällskapsdjur.

Ormar

Enligt lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa krävs tillstånd för att ha orm inom detaljplanelagt område. Ansökan gör du hos miljökontoret.

Djur som inte är sällskapsdjur

För att hålla vissa djur inom planlagt (tätbebyggt) område, krävs särskilt tillstånd från miljökontoret enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna.