Ormar

Enligt lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa krävs tillstånd för att ha orm inom detaljplanelagt område. Ansökan skickas till bygg- och miljökontoret.

För att hålla orm inom detaljplanerat område krävs ett tillstånd även för ormar – även de som inte är giftiga. Dessa krav har satts då många människor känner oro och rädsla för ormar.

Tillstånd ges till den som förvarar och sköter ormarna på ett betryggande sätt. Ormen ska förvaras i ett låst och rymningssäkert terrarium. Fönster, golvbrunnar, ventilationsöppning och liknande ska vara försedda med finmaskigt nät som hindrar ormen att rymma. Ormen får inte visas upp på allmän plats.

För huggormar och andra giftiga ormar gäller dessutom följande regler:

  • Terrariet ska vara placerat i ett särskilt rum, som inte används som sovrum. När du som ägare inte vistas där ska rummet vara låst.
  • I anslutning till rummet ska tillståndet sitta väl synligt med uppgifter om ormens art.
  • På dörren till rummet ska sitta ett varningsanslag med texten ”Varning giftorm”. Ett anslag om vart serum finns ska vara uppsatt på synligt lämpligt ställe.

Vissa giftormar är svåra att hantera och har mycket verksamt gift – och tillåts inte i bostadshus. Då de kan vara svåra att hantera och har ett mycket verksamt gift, och anses därför vara olämpliga som husdjur. För att få tillstånd att hålla sådana ormar krävs att terrariet finns i en särskild byggnad som inte används som bostad.

Om orm ska hållas så kontakta bygg- och miljökontoret för vidare information om det är tillåtet att hålla specifika arter i bostadshus.


Ormarna får endast hanteras av den/de personer som innehar ett tillstånd. Tillstånd för att hålla giftorm kan endast ges till personen över 18 år. Om en giftorm rymmer ska polisen kontaktas omgående.

För utrymmeskrav, skötsel med mera hänvisar bygg-och miljökontoret till de föreskrifter och allmänna råd som villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur som är avsedda för hobby och sällskap. Föreskrifterna finns på Jordbruksverkets hemsida Länk till annan webbplats..

Bygg-och miljökontoret rekommenderar ormägare/blivande ormägare att bli medlem i en herpetologisk förening.

Salmonellabakterier är vanliga på ormar och andra kräldjur. Bakterierna utsöndras från avföringen och förökar sig i fukt och värme. Salmonella kan även drabba människor genom diarrésjukdomar med feber, huvudvärk och buksmärtor, men kan också ge blodförgiftning.

Var därför noga med hygienen. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten efter du har handskats med ormen eller terrariet. Rengör terrariet i badrum eller tvättstuga, och var noga med att göra rent efter.

Efter att du skickat in din ansökan till bygg- och miljökontoret kommer ditt ärende att registreras och fördelas ut till en handläggare.

Din ansökan kommer att granskas och vi hör av oss till dig om vi behöver mer information. I granskningen ingår ett platsbesök.

Orm får ej skaffas förrän tillståndet är klart.

Senast uppdaterad: 19 juni 2023