Hundar och katter

Hundar och katter tillhör de vanligaste sällskapsdjuren. Det är viktigt att du som ägare tar ansvar för ditt sällskapsdjur. Hundar och katter som inte är kopplade ska bära halsband med ägarens namn, adress och telefonnummer.

Ansvar för hundar

På hundar som vistas på offentlig plats eller plats som jämställs med offentlig plats gäller kopplingstvång. Tikar ska vara kopplade inom hela kommunen under löptid. Kopplingstvång gäller inte på de hundrastgårdar som är inhägnade. En hund som inte är kopplad ska ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer. Hundar får inte vistas på begravningsplatser eller allmänna badplatser. 

Kom ihåg att plocka upp efter din hund

Förorening efter hund ska plockas upp inom samtliga bostadsområden i tätorten, torg, gång- och cykelbanor, motions- och skidspår, parker, idrottsplatser, Väsby centrum och vid buss- och järnvägsstationen. Undantag är synskadads ledarhund, funktionshindrads service- och signalhund eller polishund i tjänst.

Ansvar för katter

Katter som springer fritt ska ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer.

Djurskydd

Länsstyrelsen ansvarar för att kontrollera att våra tamdjur mår bra och att djurskyddslagen följs. Djurskyddslagen reglerar bland annat byggande av stall och tillstånd för viss djurhållning med mera.

Vanvård eller misskötsel av djur

Vid misstanke om vanvård eller misskötsel vänder du dig till länsstyrelsen. Om du har frågor kring djurhållning och djurhälsa är det länsstyrelsen du ska vända dig till.

Information om att anmäla bristande djurhållning hos länsstyrelsen Stockholm Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 30 juni 2023