Uppvärmning

Det finns mycket som du kan göra när det gäller energieffektivisering. En stor del av det utgörs av hur du väljer att värma upp byggnader. Det kan du bland annat göra genom en värmepump, vedeldning eller bergvärme.

Om du planerar att installera en cistern ska du informera bygg- och miljökontoret om installationen senast fem veckor i förväg. Du som ägare är skyldig att känna till vad som gäller i fråga om hantering och lagring av brandfarliga vätskor. Om bygg- och miljökontoret inte informeras kan du bli skyldig att betala miljösanktionsavgift.

 

Information om cisterner

En värmepump kan utvinna värme från naturen. Om du planerar att installera en värmepump ska du i god tid anmäla det till bygg- och miljökontoret.

I tätbebyggda områden bör eldstäder bara användas för trivseleldning. Genom att elda rätt kan du minska utsläppen och undvika att grannar störs.