Mat, lunch

Maten som serveras i förskolan och skolan har stor betydelse för barns och ungas hälsa, trivsel och lärande. Därför är det viktigt att maten är god, näringsrik och serveras i trivsamma måltidsmiljöer.

Måltidsverksamheten organiseras på olika sätt i kommunen. I våra kommunala förskolor och skolor drivs köken av entreprenaden Compass Group.

Måltidspolitiskt program

Upplands Väsby kommun har ett måltidspolitiskt program som anger mål och inriktning för måltidsarbetet.

Måltidspolitiskt program 2018-2020

Senast uppdaterad: 21 april 2023