Mobbning, trygghet, säkerhet

Skolan ska vara en trygg plats för alla som vistas där. En viktig uppgift för skolan är därför att motverka mobbning och särbehandling. Arbetet sker både genom förebyggande åtgärder och genom att ingripa när något händer. Skolans arbete för likabehandling handlar om att alla elever ska få vara sig själva och bli behandlade med respekt.

Att motverka mobbning är en viktig uppgift för skolan. Varje rektor har ett ansvar för att mobbning och kränkningar inte sker i skolan.

Arbetet för likabehandling är en stor del av skolans värdegrundsarbete. Alla har rätt att vara sig själva och bli behandlade med respekt.

Om en olycka eller en kris inträffar kan det påverka ditt och andra barns välmående. Det är därför viktigt att du informerar personalen.