Information om förskola i Upplands Väsby kommun

Du har fått ett informationsbrev för att du har ett barn mellan 3-5 år och som har rätt till en förskoleplats.

Om förskolan

Från höstterminen det år ditt barn fyller 3 år har det rätt till gratis förskola (allmän förskola) 15 timmar per vecka. Det gäller även om du som förälder inte arbetar eller om du söker arbete, studerar eller är föräldraledig.

Att gå i förskolan ger en bra grund och goda förutsättningar för att sedan lyckas i skolan. I förskolan får barn undervisning i olika ämnen som matematik, naturvetenskap och det svenska språket. Förskolan stöttar även barn som talar fler språk genom att anpassa aktiviteterna så att barnet ska känna sig trygg i sin identitet.

Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som går där.

Läs mer om förskolor, avgifter och regler

Så här besvarar du erbjudandet om plats i förskola

Du har nu blivit erbjuden en plats i förskola för ditt barn, så här tackar du ja eller nej till platsen.

  • Kryssa i svarsrutan i platserbjudandet och skicka tillbaka till Utbildningskontoret.
  • Du kan även lämna in platserbjudandet i kommunens reception i Väsby centrum, Dragonvägen 86.

Varför får du det här brevet?

Från och med hösten 2023 måste Upplands Väsby kommun enligt lag erbjuda barn som har utlandsfödda föräldrar och barn som varit en kort tid i Sverige en plats i förskola om de vill ha det.

Anledningen till det är att barn som går i förskolan har bättre förutsättningar att lära sig det svenska språket.

Senast uppdaterad: 22 maj 2024