Information till dig med barn i pedagogisk omsorg

Du har fått ett informationsbrev för att du har ett barn mellan 3-5 år som har pedagogisk omsorg.

Enligt en ändring i skollagen, som syftar till att få fler barn att delta i förskoleverksamhet, har vi en skyldighet att informera dig om förskolan och ditt barns rätt till en plats i förskola.

Att gå i förskola lägger grunden till ditt barns fortsatta lärande och bidrar till att ditt barn får en bra start i livet och en bra grund för att förbereda ditt barn för skolan. Utbildningen i förskolan har sin utgångspunkt i förskolans läroplan och det barnen visar intresse för. Barn lär sig genom lek, utforskande, skapande verksamhet och socialt samspel.

I förskolan arbetar förskollärare, barnskötare och annan personal för att ge alla barn en kvalitativ utbildning som ska ge alla barn bra förutsättningar för trygghet, social gemenskap och vilja och lust att utforska och lära.

I förskolan får barnen

  • Leka och ha roligt med andra barn i en trygg miljö
  • Undervisning genom lek, skapande och utforskande i olika former
  • Utvecklas inom områden som språk, matematik och naturvetenskap

I Upplands Väsby finns 7 kommunala förskolor och 26 fristående förskolor.

Upplands Väsbys förskolor och information om hur du ansöker om plats

Senast uppdaterad: 23 maj 2024