Information om förskola i Upplands Väsby kommun

Du har fått ett informationsbrev för att du har ett barn mellan 3-5 år och som inte går i förskola.

Om förskolan

Från höstterminen det år ditt barn fyller 3 år har det rätt till gratis förskola (allmän förskola) 15 timmar per vecka. Det gäller även om du som förälder inte arbetar eller om du söker arbete, studerar eller är föräldraledig.

Att gå i förskolan ger en bra grund och goda förutsättningar för att sedan lyckas i skolan. I förskolan får barn undervisning i olika ämnen som matematik, naturvetenskap och det svenska språket. Förskolan stöttar även barn som talar fler språk genom att anpassa aktiviteterna så att barnet ska känna sig trygg i sin identitet.

Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik.

Så här söker du plats i förskola

Du söker plats på förskola via kommunens e-tjänst. Du kan läsa mer information om de olika förskolorna samt vilka avgifter och regler som gäller.

Upplands Väsbys förskolor och information om hur du ansöker om plats

Varför får du det här brevet?

Från och med hösten 2023 måste Upplands Väsby kommun enligt lag informera om förskolans uppdrag och innehåll till föräldrar vars barn är i åldern 3-5 år och inte har en plats i förskolan.

Anledningen till att kommunen kontaktar er är för att öka deltagandet i förskola då det är en bra grund för barns utveckling och lärande.

Senast uppdaterad: 23 maj 2024