Utvärdering av information om skolansökan

För att förbättra informationen om skolansökan vill vi veta vad du som gjort en skolansökan tycker.

Enkäten är anonym. Tack för att du tar dig tid att svara på frågorna nedan. 

I vilken del av kommunen bor du?
I vilken del av kommunen bor du?Jag har gjort en skolansökan till * (obligatorisk)
Jag har gjort en skolansökan till


Fick du tillräckligt med information inför att göra en skolansökan? * (obligatorisk)
Fick du tillräckligt med information inför att göra en skolansökan?
Var har du tagit del av information om skolansökan?
Var har du tagit del av information om skolansökan?
Senast uppdaterad: 13 mars 2024