Studiestöd

När du studerar på vuxenutbildningen har du rätt att få studiemedel. Det är till centrala studiestödsnämnden (CSN) som du vänder dig för att ansöka om bidrag och lån för dina studier.

Du ansöker hos CSN

Du avgör själv om du vill ansöka om både bidrag och lån eller enbart en del. Du ansöker om studiemedel på CSN:s webbsida. Vill du ha hjälp med ansökan kontaktar du den skola som du ska studera på.

Kontakta CSN om dina studier ändras

När du gör ändringar i din studieplanering måste du själv kontakta CSN. Det kan exempelvis handla om att du vill avbryta studierna. CSN har också en app som underlättar för dig som studerande. I appen kan du sköta många av dina ärenden. Appen är gratis och finns att ladda ner i App Store eller Google Play.

Med studiestartsstödet kan du som är arbetslös komma igång med dina studier. Det är främst till för dig som har en kort utbildning och som behöver utbilda dig för att kunna få ett arbete.

Vem kan få studiestartsstöd?

  • Du är 25–56 år.
  • Du har varit anmäld som arbetssökande hos arbetsförmedlingen i minst sex månader.
  • Du har en kort utbildning och har behov av en utbildning på grund- eller gymnasienivå för att kunna få ett arbete. Studiestarts­stödet riktar sig i första hand till dig som inte har en gymnasieutbildning sedan tidigare.
  • Du har inte haft studiemedel via CSN under de senaste tre åren.
  • Du måste studera på minst 50 procent av heltid i minst tre veckor.

Information om studiestartsstöd för dig som är arbetslös på CSN:s webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 15 mars 2022