Studievägledning

Vägledning är en process som ska underlätta förståelsen av dig själv och din omgivning. Du väljer själv målsättning för din framtid.

Studerar du idag?

Om du redan studerar på någon av våra skolor, ska du i första hand vända dig till din skolas studie- och yrkesvägledare.

Vägledning inför dina studier

I ditt möte med vägledaren samtalar vi om framtiden och de olika valmöjligheter som finns inom utbildningar och yrken. Målet med vägledningssamtalet är att du ska bli medveten om dig själv och vilka alternativ som finns.

Förbered dig för ditt vägledningssamtal

  • Utgå från dig själv och vad du vill.
  • Vilka utbildningar/yrken finns?
  • Hur ser min nuvarande situation ut i fråga om arbete, tidigare intressen och så vidare.
  • Vilket är mitt mål?
  • Hur ska jag planera mina studier för att nå mitt mål?

Ta alltid med dina betyg och andra viktiga handlingar till ditt besök. Om du förbereder besöket blir det lättare för oss att ge dig den hjälp du behöver.

Boka tid med studie- och yrkesvägledare

När du har jobbat med din process och är redo att ta nästa steg tillsammans med en studie- och yrkesvägledare är du välkommen att boka en tid för samtal.

Boka tid för att:

  • få vägledning när det gäller ditt studie- och yrkesval vilket erbjuds till dig som är folkbokförd i Upplands Väsby kommun
  • få hjälp med planering för att läsa mot slutbetyg eller gymnasieexamen
  • träffa en vägledare om du har blivit hänvisad till vägledning i samband med din ansökan.

Kontakta oss på vuxenutbildningen för att boka tid för studievägledning

Om du har skyddad identitet och vill boka en tid för studievägledning, skicka e-post till vux@upplandsvasby.se.

Inledande Kartläggning

På vuxenutbildningen i Upplands Väsby kan du få ditt kunnande kartlagt inför utbildning eller prövning inom komvux.

Målet är att du ska kunna göra väl underbyggda val till fortsatt studie- och karriär inriktning.

Den inledande kartläggningen är övergripande och genomförs innan du påbörjar utbildning, genomgår validering eller genomgår prövning.

Blir du antagen till att göra en validering upprättas en individuell studieplan som utgår från dina mål, behov och förutsättningar.

Vid frågor och mer information är du välkommen att kontakta oss.

Vägledning på egen hand

Arbetsförmedlingen erbjuder vägledningstjänst med poddar och filmer med information inför studier och arbete.

Karriärvägledning på egen hand på Arbetsförmedlingens webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 6 november 2023