Bekämpningsmedel

Om du har tänkt använda växtskyddsmedel eller produkter som innehåller biocider måste du följa de regler som finns. Reglerna gäller både företag och privatpersoner.

Biocidprodukter är de bekämpningsmedel som inte är växtskyddsmedel. Det finns många olika typer av produkter.

Ett växtskyddsmedel ska vara godkänt av kemikalieinspektionen för att få användas.