Bekämpningsmedel

Om du har tänkt använda växtskyddsmedel eller produkter som innehåller biocider måste du följa de regler som finns. Det gäller för både företag och privatpersoner.

Biocidprodukter är de bekämpningsmedel som inte är växtskyddsmedel. Det finns många olika typer av produkter. Hit hör till exempel medel för desinfektion, tr...

Växtskyddsmedel används i huvudsak för att skydda växter mot skadedjur och svampangrepp eller mot konkurrerande växter. Ett växtskyddsmedel vara godkänt av k...