Regler för upphandling

Vår ambition är att en bredd av företag ska kunna delta i kommunens upphandlingar. Vi utformar därför upphandlingar på ett sätt som möjliggör deltagande även från småföretag, där så är möjligt.

Lagar och regler för upphandling och inköp

Varor och tjänster i Upplands Väsby kommun köps in i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU) och riktlinjer för upphandling i Upplands Väsby kommun. LOU gäller i princip alla offentligfinansierade verksamheter och policy och riktlinjer är kommuns upphandlingsreglemente vilket har fastställts av kommunstyrelsen.

Enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) gäller principerna om likabehandling och icke-diskriminering. Det innebär bland annat att ett företag inte får behandlas annorlunda på grund av var företaget är lokaliserat. Krav på korta transportavstånd, att produkten ska vara lokalproducerad eller närodlad är därför inte tillåtet eftersom det är diskriminerande.

Kommunen vill skapa bra förutsättningar för småföretag

En upphandlande myndighet kan skapa bra förutsättningar för lokala småföretag att lägga anbud genom utformningen av förfrågningsunderlaget. Exempel på det kan vara att det är möjligt att lämna anbud på viss del av sortimentet eller för ett visst geografiskt område.

Upplands Väsby kommun har ambitionen att underlätta för lokala småföretag, där så är möjligt. Vi ser även gärna att småföretag i kommunen går samman i en upphandling för att kunna leverera efterfrågade volymer och leveranser till kommunen.

Du hittar alla pågående upphandlingar på webben

Vi annonserar aktuella upphandlingar och gör dem tillgängliga på kommunens webbplats.

Pågående upphandlingar.

Vill du komma i kontakt med upphandlingsenheten maila på upphandling@upplandsvasby.se.

Senast uppdaterad: 22 april 2021