Utförare inom förskola och skola

Här hittar du som är eller vill bli utförare inom förskola och skola nyttig information.

Klicka på E-tjänst för utförare av barnomsorg/skola för att ansöka om behörighet. Du kan även avanmäla befintlig behörighet.

Här registrerar du även ny enhet, och nya placeringar av barn/elever.

Från och med juni 2018 kommer Upplands Väsy kommun publicera ersättningsunderlagen i en ny E-tjänst Visa ersättning för utförare. Tjänsten nås med hjälp av BankID för personer med behörighet till denna tjänst. Behörigheten beställs via E-tjänst (se ovan). Brevet Word, 29 kB. (Word, 29 kB) om Visa ersättningar som mejlades till utförarna 2018-05-25.

Lathund för Visa ersättningar. Pdf, 1 MB. (Pdf, 1 MB) 

Underlaget finns tillgängligt efter den 15:e varje månad. Kommande utbetalning är endast preliminärberäknad.

Kontrollera listorna och återkom om något inte stämmer senast den sista i månaden. Vi backar 1 månad med korrigeringar från det att vi får information från er.  

Grundbeloppet beräknas och utbetalas månadsvis för innevarande månad och utifrån antalet inskrivna barn den 15:e i månaden.

För utförare i fristående regi tillkommer momskostnadsersättning på sex procent av omsorgsmaterial, administration och lokalkostnadsersättning.

Administrationsbidrag utgör tre procent av belopp för omsorg, material med mera.

Ett barn räknas som tre år från och med 1 augusti det år barnet fyller tre år.

Utbetalningarna av ersättningen sker omkring den 18:e varje månad.

Administrationsbidrag utgör tre procent av belopp för undervisning, material med mera.

I grundbeloppet ingår ersättning för barn i behov av särskilt stöd. Tilläggsbelopp kan utgå enligt särskild rutin efter ansökan. För leverantör i fristående regi tillkommer momskostnadsersättning på sex procent. Ersättning för svenska som andraspråk ingår i grundbeloppet till årskurs 1–9.

Anmäl studieavbrott

När en elev börjar eller slutar vid en gymnasieskola med en annan huvudman än hemkommunen, ska huvudmannen snarast registrera avbrottet i Ungdoms -och elevdatabasen.

Ersättningsnivåer 2022

Utbildningsnämnden fastställer bidragen till förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, skolbarnomsorg, grundsärskola och nyanlända utifrån kommunfullmäktiges beslut om budget.

Allmän förskola

Barn som är tre till fem år erbjuds plats i allmän förskola. Bidrag ges med deltidsersättning för barn som är tre till fem år under tiden 1 september–31 maj.

Barn 1-5 år

Mätdatum: Alla förskolor ges ersättning för faktiskt antal inskrivna barn den 15:e varje månad, förutsatt att dessa barn är folkbokförda i Upplands Väsby kommun.

Förskola 1-2 år, heltid

Grundbelopp (kr/år)

Fristående regi

Kommunal regi

Omsorg material m.m.

115 960 kr

115 960 kr

Lokalkostnadsersättning

16 997 kr

16 997 kr

Administration

3 989 kr

3 989 kr

Momskompensation

8 217 kr

0

Total summa:

145 162 kr

136 945 kr

Förskola 1-2 år, deltid

Grundbelopp (kr/år)

Fristående regi

Kommunal regi

Omsorg material m. m

80 875 kr

80 875 kr

Lokalkostnadsersättning

11 932 kr

11 932 kr

Administration

2 784 kr

2 784 kr

Momskompensation

5 735 kr

0

Total summa:

101 325 kr

95 590 kr

Förskola 3-5 år, heltid

Grundbelopp (kr/år)

Fristående regi

Kommunal regi

Omsorg material m.m.

90 971 kr

90 971 kr

Lokalkostnadsersättning

16 997 kr

16 997 kr

Administration

3239 kr

3239 kr

Momskompensation

6672 kr

0

Total summa:

117 879 kr

111 207 kr

Förskola 3-5 år, deltid

Grundbelopp (kr/år)

Fristående regi

Kommunal regi

Omsorg material m.m.

66 768 kr

66 768 kr

Lokalkostnadsersättning

11932 kr

11932 kr

Administration

2 361 kr

2 361 kr

Momskompensation

4864 kr

0

Total summa:

85 924 kr

81 061kr

            

Allmän förskola

Barn som är tre till fem år erbjuds plats i allmän förskola. Bidrag ges med deltidsersättning för barn som är tre till fem år under tiden 1 september till och med 31 maj.

Barn 1-5 år

Mätdatum: Alla förskolor ges ersättning för faktiskt antal inskrivna barn den 15:e varje månad, förutsatt att dessa barn är folkbokförda i Upplands Väsby kommun.

Pedagogisk omsorg 1-2 år, heltid

Grundbelopp (kr/år)

Fristående regi

Kommunal regi

Omsorg material m.m.

113 395 kr

113 395 kr

Lokalkostnadsersättning

5 821 kr

5 821 kr

Administration

3 576 kr

3 576 kr

Momskompensation

7 368 kr

0

Total summa:

130 160 kr

122 793kr

Pedagogisk omsorg 1-2 år, deltid

Grundbelopp (kr/år)

Fristående regi

Kommunal regi

Omsorg material m.m.

81 831 kr

81 831 kr

Lokalkostnadsersättning

4 375 kr

4 375 kr

Administration

2 586 kr

2 586 kr

Momskompensation

5328 kr

0

Total summa:

94 118 kr

88 791 kr

Pedagogisk omsorg 3-5 år, heltid

Grundbelopp (kr/år)

Fristående regi

Kommunal regi

Omsorg material m.m.

91 717 kr

9 1 717 kr

Lokalkostnadsersättning

5 879 kr

5 879 kr

Administration

2 9284 kr

29284 kr

Momskompensation

6031 kr

0

Total summa:

106 556 kr

100 524 kr

Pedagogisk omsorg 3-5 år, deltid

Grundbelopp (kr/år)

Fristående regi

Kommunal regi

Omsorg material m.m.

67 851 kr

67 851 kr

Lokalkostnadsersättning

4 419 kr

4 419 kr

Administration

2 168 kr

2168 kr

Momskompensation

4 466 kr

0

Total summa:

78 904 kr

74 438 kr


Alla skolor ges ersättning för faktiskt antal inskrivna elever den 15:e varje månad i förskoleklass till och med skolår 9. För juli och augusti ges ersättning för det elevantal som skolan har inskrivna den 5 september förutsatt att dessa elever är folkbokförda i Upplands Väsby kommun. Avstämning och reglering av ersättning för juli och augusti sker vid septemberutbetalningen.

Förskoleklass-årskurs 9 i Upplands Väsby

Förskoleklass

Grundbelopp (kr/år)

Fristående skola

Kommunal regi

Undervisning, material m.m.

36 801 kr

36 3801kr

Lokalkostnadsersättning

17 720 kr

17 720 kr

Administration

1 636 kr

1 636 kr

Momskompensation

3 369 kr

0

Total summa

59 526 kr

56 157 kr

Årskurs 1-5

Grundbelopp (kr/år)

Fristående skola

Kommunal regi

Undervisning material m.m.

59 573 kr

59 573 kr

Lokalkostnadserättning

17 720  kr

17 720 kr

Administration

2 319 kr

2 319 kr

Momskompensation

4 777 kr

0

Total summa:

84 388 kr

79 611 kr

Årskurs 6-9

Grundbelopp (kr/år)

Fristående skola

Kommunal regi

Undervisning material m.m.

70 136 kr

70 136 kr

Lokalkostnadsersättning

17 720 kr

17 720 kr

Administration

2 636 kr

2 636 kr

Momskompensation

5 430 kr

0

Total summa:

95 920r

90 492 kr


Fritidshemsersättningen beräknas och utbetalas, för inskrivna barn i åldern förskoleklass till och med skolår 3 respektive skolår 4-6, månadsvis för antal inskrivna elever den 15:e i månaden.

F-årskurs 3

Grundbelopp (kr/år)

Fristående skola

Kommunal regi

Undervisning, material m.m.

29 084 kr

29 084 kr

Lokalkostnadsersättning

4857

4857

Administration

1018 kr

1018 kr

Momskompensation

2098 kr

0

Total summa:

37 056 kr

34 959 kr

Årskurs 4-6

Grundbelopp (kr/år)

Fristående skola

Kommunal regi

Undervisning material m.m.

12 468 kr

12 468 kr

Lokalkostnadsersättning

2075

2075

Administration

436 kr

436 kr

Momskompensation

899 kr

0

Total summa:

15 878 kr

14 979 kr

Alla skolor ges ersättning för faktiskt antal inskrivna elever den 15:e varje månad i förskoleklass till och med skolår 9. För juli och augusti ges ersättning för det elevantal som skolan har inskrivna den 5 september förutsatt att dessa elever är folkbokförda i Upplands Väsby kommun. Avstämning och reglering av ersättning för juli och augusti sker vid septemberutbetalningen.

Grundbelopp (kr/år)

Fristående

Kommunal

Grundsärskola behovsgrupp 1, skolår 1-5

216 733 kr

204 465 kr

Grundsärskola behovsgrupp 1, skolår 6-10

230 111 kr

217 086 kr

Grundsärskola behovsgrupp 2, skolår 1-5

275 597 kr

259 997 kr

Grundsärskola behovsgrupp 2, skolår 6-10

294 329 kr

277 669 kr

Grundsärskola behovsgrupp 3, skolår 1-5

386 372 kr

364 502 kr

Grundsärskola behovsgrupp 3, skolår 6-10

391 723 kr

369 550 kr

Grundsärskola behovsgrupp 4, skolår 1-5

535 676

505 355 kr

Grundsärskola behovsgrupp 4, skolår 6-10

554 942 kr

5 23 531 kr

Fritidshem grundsärskola behovsgrupp 1, skolår 1-6

87 891 kr

82 916 kr

Fritidshem grundsärskola behovsgrupp 2, skolår 1-6

95 880 kr

90 453 kr

Fritidshem grundsärskola behovsgrupp 3, skolår 1-6

112 860 kr

106 471 kr

Fritidshem grundsärskola behovsgrupp 4, skolår 1-6

155 747 kr

146 931 kr

Nyanländpeng inklusive studiehandledning och modersmål.

Nyanländpeng


Fristående regi

Kommunal regi

Årskurs

År 1

År 2

År 1

År 2

Individuell nyanländersättning G1

48 467 kr


45 724 kr


Individuell nyanländsersättning G2

96 934 kr

48 467 kr

91 447 kr

45 724 kr

Individuell nyanländsersättning G3

145 401 kr

96 934 kr

137 171 kr

91 447 kr

Modersmålspeng

Årskurs

Fristående regi

Kommunal regi

Elever skolår F-9

7 319 kr

6905 kr

            

Senast uppdaterad: 27 april 2022