Utförare inom förskola och skola

Här hittar du som är eller vill bli utförare inom förskola och skola nyttig information.

Klicka på E-tjänst för utförare av barnomsorg/skola för att ansöka om behörighet. Du kan även avanmäla befintlig behörighet.

Här registrerar du även ny enhet, och nya placeringar av barn/elever.

Från och med juni 2018 kommer Upplands Väsy kommun publicera ersättningsunderlagen i en ny E-tjänst Visa ersättning för utförare. Tjänsten nås med hjälp av BankID för personer med behörighet till denna tjänst. Behörigheten beställs via E-tjänst (se ovan). Brevet om Visa ersättningar som mejlades till utförarna 2018-05-25.

Lathund för Visa ersättningar. 

Underlaget finns tillgängligt efter den 15:e varje månad. Kommande utbetalning är endast preliminärberäknad.

Kontrollera listorna och återkom om något inte stämmer senast den sista i månaden. Vi backar 1 månad med korrigeringar från det att vi får information från er.  

Grundbeloppet beräknas och utbetalas månadsvis för innevarande månad och utifrån antalet inskrivna barn den 15:e i månaden.

För utförare i fristående regi tillkommer momskostnadsersättning på sex procent av omsorgsmaterial, administration och lokalkostnadsersättning.

Administrationsbidrag utgör tre procent av belopp för omsorg, material med mera.

Ett barn räknas som tre år från och med 1 augusti det år barnet fyller tre år.

Utbetalningarna av ersättningen sker omkring den 18:e varje månad.

Administrationsbidrag utgör tre procent av belopp för undervisning, material med mera.

I grundbeloppet ingår ersättning för barn i behov av särskilt stöd. Tilläggsbelopp kan utgå enligt särskild rutin efter ansökan. För leverantör i fristående regi tillkommer momskostnadsersättning på sex procent. Ersättning för svenska som andraspråk ingår i grundbeloppet till årskurs 1–9.

Anmäl studieavbrott

När en elev börjar eller slutar vid en gymnasieskola med en annan huvudman än hemkommunen, ska huvudmannen snarast registrera avbrottet i Ungdoms -och elevdatabasen.

Ersättningsnivåer 2020

Utbildningsnämnden fastställer bidragen till förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, skolbarnomsorg, grundsärskola och nyanlända utifrån kommunfullmäktiges beslut om budget.

Allmän förskola

Barn som är tre till fem år erbjuds plats i allmän förskola. Bidrag ges med deltidsersättning för barn som är tre till fem år under tiden 1 september–31 maj.

Barn 1-5 år

Mätdatum: Alla förskolor ges ersättning för faktiskt antal inskrivna barn den 15:e varje månad, förutsatt att dessa barn är folkbokförda i Upplands Väsby kommun.

Förskola 1-2 år, heltid

Grundbelopp (kr/år)

Fristående regi

Kommunal regi

Omsorg material m.m.

111 561 kr

111 561 kr

Lokalkostnadsersättning

17 809 kr

17 809 kr

Administration

3 881 kr

3 881 kr

Momskompensation

7 995 kr


Total summa:

141 246 kr

133 251 kr

Förskola 1-2 år, deltid

Grundbelopp (kr/år)

Fristående regi

Kommunal regi

Omsorg material m.m.

77 859 kr

77 859 kr

Lokalkostnadsersättning

13 357 kr

13 357 kr

Administration

2 736 kr

2 736 kr

Momskompensation

5 637 kr


Total summa:

99 589 kr

93 951 kr

Förskola 3-5 år, heltid

Grundbelopp (kr/år)

Fristående regi

Kommunal regi

Omsorg material m.m.

87 384 kr

87 384 kr

Lokalkostnadsersättning

17 809 kr

17 809 kr

Administration

3 156 kr

3 156 kr

Momskompensation

6 501 kr


Total summa:

114 849 kr

109 349 kr

Förskola 3-5 år, deltid

Grundbelopp (kr/år)

Fristående regi

Kommunal regi

Omsorg material m.m.

64 113 kr

64 113 kr

Lokalkostnadsersättning

13 357 kr

13 357 kr

Administration

2 324 kr

2 324 kr

Momskompensation

4 788 kr


Total summa:

84 582 kr

79 794kr

            

Allmän förskola

Barn som är tre till fem år erbjuds plats i allmän förskola. Bidrag ges med deltidsersättning för barn som är tre till fem år under tiden 1 september till och med 31 maj.

Barn 1-5 år

Mätdatum: Alla förskolor ges ersättning för faktiskt antal inskrivna barn den 15:e varje månad, förutsatt att dessa barn är folkbokförda i Upplands Väsby kommun.

Pedagogisk omsorg 1-2 år, heltid

Grundbelopp (kr/år)

Fristående regi

Kommunal regi

Omsorg material m.m.

109 249 kr

109 249 kr

Lokalkostnadsersättning

5 628 kr

5 628 kr

Administration

3 446 kr

3 446 kr

Momskompensation

7 099 kr


Total summa:

125 423 kr

118 323 kr

Pedagogisk omsorg 1-2 år, deltid

Grundbelopp (kr/år)

Fristående regi

Kommunal regi

Omsorg material m.m.

78 859 kr

78 859 kr

Lokalkostnadsersättning

4 230 kr

4 230 kr

Administration

2 493 kr

2 493 kr

Momskompensation

5 135 kr


Total summa:

90 716 kr

85 581 kr

Pedagogisk omsorg 3-5 år, heltid

Grundbelopp (kr/år)

Fristående regi

Kommunal regi

Omsorg material m.m.

89 194 kr

89 194 kr

Lokalkostnadsersättning

5 628 kr

5 628 kr

Administration

2 845 kr

2 789 kr

Momskompensation

5 860 kr


Total summa:

103 527 kr

97 667 kr

Pedagogisk omsorg 3-5 år, deltid

Grundbelopp (kr/år)

Fristående regi

Kommunal regi

Omsorg material m.m.

66 336 kr

66 336 kr

Lokalkostnadsersättning

4 230 kr

4 230 kr

Administration

2 117 kr

2 075 kr

Momskompensation

4 361 kr


Total summa:

77 044 kr

72 603 kr


Alla skolor ges ersättning för faktiskt antal inskrivna elever den 15:e varje månad i förskoleklass till och med skolår 9. För juli och augusti ges ersättning för det elevantal som skolan har inskrivna den 5 september förutsatt att dessa elever är folkbokförda i Upplands Väsby kommun. Avstämning och reglering av ersättning för juli och augusti sker vid septemberutbetalningen.

Förskoleklass-årskurs 9 i Upplands Väsby

Förskoleklass

Grundbelopp (kr/år)

Fristående skola

Kommunal regi

Undervisning, material m.m.

35 729 kr

35 729 kr

Lokalkostnadsersättning

18 091 kr

18 091 kr

Administration

1 615 kr

1 615 kr

Momskompensation

3 326 kr


Total summa

58 761 kr

55 435 kr

Årskurs 1-5

Grundbelopp (kr/år)

Fristående skola

Kommunal regi

Undervisning material m.m.

57 795 kr

57 795 kr

Lokalkostnadserättning

18 091 kr

18 091 kr

Administration

2 277 kr

2 277 kr

Momskompensation

4 690 kr


Total summa:

82 852 kr

78 162 kr

Årskurs 6-9

Grundbelopp (kr/år)

Fristående skola

Kommunal regi

Undervisning material m.m.

68 049 kr

68 049 kr

Lokalkostnadsersättning

18 091 kr

18 091 kr

Administration

2 584 kr

2 584 kr

Momskompensation

5 323 kr


Total summa:

94 046kr

88 724 kr


Fritidshemsersättningen beräknas och utbetalas, för inskrivna barn i åldern förskoleklass till och med skolår 3 respektive skolår 4-6, månadsvis för antal inskrivna elever den 15:e i månaden.

F-årskurs 3

Grundbelopp (kr/år)

Fristående skola

Kommunal regi

Undervisning, material m.m.

27 627 kr

27 627 kr

Lokalkostnadsersättning

Ingår i ersättning för förskoleklass - årskurs 9

Ingår i ersättning för förskoleklass - årskurs 9

Administration

829 kr

829 kr

Momskompensation

1 707 kr


Total summa:

30 163 kr

28 456 kr

Årskurs 4-6

Grundbelopp (kr/år)

Fristående skola

Kommunal regi

Undervisning material m.m.

12 233 kr

12 233 kr

Lokalkostnadsersättning

Ingår i ersättning för förskoleklass - årskurs 9

Ingår i ersättning för förskoleklass - årskurs 9

Administration

367 kr

367 kr

Momskompensation

756 kr


Total summa:

13 356 kr

12 600 kr

Alla skolor ges ersättning för faktiskt antal inskrivna elever den 15:e varje månad i förskoleklass till och med skolår 9. För juli och augusti ges ersättning för det elevantal som skolan har inskrivna den 5 september förutsatt att dessa elever är folkbokförda i Upplands Väsby kommun. Avstämning och reglering av ersättning för juli och augusti sker vid septemberutbetalningen.

Grundbelopp (kr/år)

Fristående

Kommunal

Grundsärskola behovsgrupp 1, skolår 1-5

211 624 kr

199 646 kr

Grundsärskola behovsgrupp 1, skolår 6-10

224 687 kr

211 969 kr

Grundsärskola behovsgrupp 2, skolår 1-5

269 101 kr

253 869 kr

Grundsärskola behovsgrupp 2, skolår 6-10

287 391 kr

271 124 kr

Grundsärskola behovsgrupp 3, skolår 1-5

377 265 kr

355 910 kr

Grundsärskola behovsgrupp 3, skolår 6-10

382 486 kr

360 839 kr

Grundsärskola behovsgrupp 4, skolår 1-5

523 050 kr

493 443 kr

Grundsärskola behovsgrupp 4, skolår 6-10

541 862 kr

511 190 kr

Fritidshem grundsärskola behovsgrupp 1, skolår 1-6

85 819 kr

80 961 kr

Fritidshem grundsärskola behovsgrupp 2, skolår 1-6

93 620 kr

88 321 kr

Fritidshem grundsärskola behovsgrupp 3, skolår 1-6

110 199 kr

103 962 kr

Fritidshem grundsärskola behovsgrupp 4, skolår 1-6

152 076

143 468 kr

Nyanländpeng inklusive studiehandledning och modersmål.

Nyanländpeng


Fristående regi

Kommunal regi

Årskurs

År 1

År 2

År 1

År 2

Individuell nyanländersättning G1

47 324 kr


44 645 kr


Individuell nyanländsersättning G2

94 650 kr

47 324 kr

89 292 kr

44 645 kr

Individuell nyanländsersättning G3

141 973 kr

94 650 kr

133 937 kr

89 292 kr

Modersmålspeng

Årskurs

Fristående regi

Kommunal regi

Elever skolår F-9

7 147 kr

6 742 kr

            

Senast uppdaterad: 1 oktober 2020