Utförare inom förskola och skola

Här hittar du som är eller vill bli utförare inom förskola och skola nyttig information.

Klicka på E-tjänst för utförare av barnomsorg/skola för att ansöka om behörighet. Du kan även avanmäla befintlig behörighet.

Här registrerar du även ny enhet, och nya placeringar av barn/elever.

Från och med juni 2018 kommer Upplands Väsy kommun publicera ersättningsunderlagen i en ny E-tjänst Visa ersättning för utförare. Tjänsten nås med hjälp av BankID för personer med behörighet till denna tjänst. Behörigheten beställs via E-tjänst (se ovan). Brevet Word, 29 kB. (Word, 29 kB) om Visa ersättningar som mejlades till utförarna 2018-05-25.

Lathund för Visa ersättningar. Pdf, 1 MB. (Pdf, 1 MB) 

Underlaget finns tillgängligt efter den 15:e varje månad. Kommande utbetalning är endast preliminärberäknad.

Kontrollera listorna och återkom om något inte stämmer senast den sista i månaden. Vi backar 1 månad med korrigeringar från det att vi får information från er.  

Grundbeloppet beräknas och utbetalas månadsvis för innevarande månad och utifrån antalet inskrivna barn den 15:e i månaden.

För utförare i fristående regi tillkommer momskostnadsersättning på sex procent av omsorgsmaterial, administration och lokalkostnadsersättning.

Administrationsbidrag utgör tre procent av belopp för omsorg, material med mera.

Ett barn räknas som tre år från och med 1 augusti det år barnet fyller tre år.

Utbetalningarna av ersättningen sker omkring den 18:e varje månad.

Administrationsbidrag utgör tre procent av belopp för undervisning, material med mera.

I grundbeloppet ingår ersättning för barn i behov av särskilt stöd. Tilläggsbelopp kan utgå enligt särskild rutin efter ansökan. För leverantör i fristående regi tillkommer momskostnadsersättning på sex procent. Ersättning för svenska som andraspråk ingår i grundbeloppet till årskurs 1–9.

Anmäl studieavbrott

När en elev börjar eller slutar vid en gymnasieskola med en annan huvudman än hemkommunen, ska huvudmannen snarast registrera avbrottet i Ungdoms -och elevdatabasen.

Ersättningsnivåer 2021

Utbildningsnämnden fastställer bidragen till förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, skolbarnomsorg, grundsärskola och nyanlända utifrån kommunfullmäktiges beslut om budget.

Allmän förskola

Barn som är tre till fem år erbjuds plats i allmän förskola. Bidrag ges med deltidsersättning för barn som är tre till fem år under tiden 1 september–31 maj.

Barn 1-5 år

Mätdatum: Alla förskolor ges ersättning för faktiskt antal inskrivna barn den 15:e varje månad, förutsatt att dessa barn är folkbokförda i Upplands Väsby kommun.

Förskola 1-2 år, heltid

Grundbelopp (kr/år)

Fristående regi

Kommunal regi

Omsorg material m.m.

114 799 kr

114 799 kr

Lokalkostnadsersättning

17 275 kr

17 275 kr

Administration

3 962 kr

3 962 kr

Momskompensation

8 162 kr


Total summa:

144 198 kr

136 036 kr

Förskola 1-2 år, deltid

Grundbelopp (kr/år)

Fristående regi

Kommunal regi

Omsorg material m.m.

80 046 kr

80 046 kr

Lokalkostnadsersättning

12 795 kr

12 795 kr

Administration

2 785 kr

2 785 kr

Momskompensation

5 738 kr


Total summa:

101 362 kr

95 625 kr

Förskola 3-5 år, heltid

Grundbelopp (kr/år)

Fristående regi

Kommunal regi

Omsorg material m.m.

90 057 kr

90 057 kr

Lokalkostnadsersättning

17 275 kr

17 275 kr

Administration

3 220 kr

3 220 kr

Momskompensation

6 633 kr


Total summa:

117 384 kr

110 552 kr

Förskola 3-5 år, deltid

Grundbelopp (kr/år)

Fristående regi

Kommunal regi

Omsorg material m.m.

66 079 kr

66 079 kr

Lokalkostnadsersättning

12 795 kr

12 795 kr

Administration

2 366 kr

2 366 kr

Momskompensation

4 874 kr


Total summa:

85 115 kr

81 240kr

            

Allmän förskola

Barn som är tre till fem år erbjuds plats i allmän förskola. Bidrag ges med deltidsersättning för barn som är tre till fem år under tiden 1 september till och med 31 maj.

Barn 1-5 år

Mätdatum: Alla förskolor ges ersättning för faktiskt antal inskrivna barn den 15:e varje månad, förutsatt att dessa barn är folkbokförda i Upplands Väsby kommun.

Pedagogisk omsorg 1-2 år, heltid

Grundbelopp (kr/år)

Fristående regi

Kommunal regi

Omsorg material m.m.

112 329 kr

112 239 kr

Lokalkostnadsersättning

5 707 kr

5 707 kr

Administration

3 451 kr

3 451 kr

Momskompensation

7 295 kr


Total summa:

128 871 kr

121 577 kr

Pedagogisk omsorg 1-2 år, deltid

Grundbelopp (kr/år)

Fristående regi

Kommunal regi

Omsorg material m.m.

81 063 kr

81 063 kr

Lokalkostnadsersättning

4 289 kr

4 289 kr

Administration

2 561 kr

2 561 kr

Momskompensation

5275 kr


Total summa:

93 186kr

87 911 kr

Pedagogisk omsorg 3-5 år, heltid

Grundbelopp (kr/år)

Fristående regi

Kommunal regi

Omsorg material m.m.

90 433 kr

90 443 kr

Lokalkostnadsersättning

5 707 kr

5 707 kr

Administration

2 884 kr

2884 kr

Momskompensation

5 942 kr


Total summa:

104 976 kr

99 034 kr

Pedagogisk omsorg 3-5 år, deltid

Grundbelopp (kr/år)

Fristående regi

Kommunal regi

Omsorg material m.m.

67 275 kr

67 265 kr

Lokalkostnadsersättning

4 289 kr

4 289 kr

Administration

2 147 kr

2147 kr

Momskompensation

4 422 kr


Total summa:

78 123 kr

73 701 kr


Alla skolor ges ersättning för faktiskt antal inskrivna elever den 15:e varje månad i förskoleklass till och med skolår 9. För juli och augusti ges ersättning för det elevantal som skolan har inskrivna den 5 september förutsatt att dessa elever är folkbokförda i Upplands Väsby kommun. Avstämning och reglering av ersättning för juli och augusti sker vid septemberutbetalningen.

Förskoleklass-årskurs 9 i Upplands Väsby

Förskoleklass

Grundbelopp (kr/år)

Fristående skola

Kommunal regi

Undervisning, material m.m.

36 367 kr

36 367 kr

Lokalkostnadsersättning

19 941 kr

19 941 kr

Administration

1 689 kr

1 689 kr

Momskompensation

3 480 kr


Total summa

61 477 kr

57 997 kr

Årskurs 1-5

Grundbelopp (kr/år)

Fristående skola

Kommunal regi

Undervisning material m.m.

58 912 kr

58 912 kr

Lokalkostnadserättning

19 941 kr

19 941 kr

Administration

2 366 kr

2 366 kr

Momskompensation

4 873 kr


Total summa:

86 092 kr

81 219 kr

Årskurs 6-9

Grundbelopp (kr/år)

Fristående skola

Kommunal regi

Undervisning material m.m.

69 372 kr

69 372 kr

Lokalkostnadsersättning

19 941 kr

19 941 kr

Administration

2 679 kr

2 679 kr

Momskompensation

5 520 kr


Total summa:

97 511kr

91 993 kr


Fritidshemsersättningen beräknas och utbetalas, för inskrivna barn i åldern förskoleklass till och med skolår 3 respektive skolår 4-6, månadsvis för antal inskrivna elever den 15:e i månaden.

F-årskurs 3

Grundbelopp (kr/år)

Fristående skola

Kommunal regi

Undervisning, material m.m.

28 936 kr

28 936 kr

Lokalkostnadsersättning

Ingår i ersättning för förskoleklass - årskurs 9

Ingår i ersättning för förskoleklass - årskurs 9

Administration

868 kr

868 kr

Momskompensation

1 788 kr


Total summa:

31 592 kr

29 804 kr

Årskurs 4-6

Grundbelopp (kr/år)

Fristående skola

Kommunal regi

Undervisning material m.m.

12 404 kr

12 404 kr

Lokalkostnadsersättning

Ingår i ersättning för förskoleklass - årskurs 9

Ingår i ersättning för förskoleklass - årskurs 9

Administration

372 kr

372 kr

Momskompensation

767 kr


Total summa:

13 543 kr

12 766 kr

Alla skolor ges ersättning för faktiskt antal inskrivna elever den 15:e varje månad i förskoleklass till och med skolår 9. För juli och augusti ges ersättning för det elevantal som skolan har inskrivna den 5 september förutsatt att dessa elever är folkbokförda i Upplands Väsby kommun. Avstämning och reglering av ersättning för juli och augusti sker vid septemberutbetalningen.

Grundbelopp (kr/år)

Fristående

Kommunal

Grundsärskola behovsgrupp 1, skolår 1-5

214 587 kr

202 441 kr

Grundsärskola behovsgrupp 1, skolår 6-10

227 833 kr

214 936 kr

Grundsärskola behovsgrupp 2, skolår 1-5

272 869 kr

257 423 kr

Grundsärskola behovsgrupp 2, skolår 6-10

287 391 kr

271 124 kr

Grundsärskola behovsgrupp 3, skolår 1-5

291 415 kr

360 896 kr

Grundsärskola behovsgrupp 3, skolår 6-10

382 844 kr

365 891 kr

Grundsärskola behovsgrupp 4, skolår 1-5

530 372 kr

500 351 kr

Grundsärskola behovsgrupp 4, skolår 6-10

549 448 kr

513 347 kr

Fritidshem grundsärskola behovsgrupp 1, skolår 1-6

87 021 kr

82 095 kr

Fritidshem grundsärskola behovsgrupp 2, skolår 1-6

94 931 kr

89 558 kr

Fritidshem grundsärskola behovsgrupp 3, skolår 1-6

111 742 kr

105 417 kr

Fritidshem grundsärskola behovsgrupp 4, skolår 1-6

154 205

145 476 kr

Nyanländpeng inklusive studiehandledning och modersmål.

Nyanländpeng


Fristående regi

Kommunal regi

Årskurs

År 1

År 2

År 1

År 2

Individuell nyanländersättning G1

47 987 kr


45 271 kr


Individuell nyanländsersättning G2

95 975 kr

47 987 kr

90 542 kr

45 271 kr

Individuell nyanländsersättning G3

143 961 kr

95 974 kr

135 812 kr

90 542 kr

Modersmålspeng

Årskurs

Fristående regi

Kommunal regi

Elever skolår F-9

7 247 kr

6 837 kr

            

Senast uppdaterad: 12 mars 2021