Jämställdhet

Upplands Väsby kommun kännetecknas av att du, oavsett kön, får vara den unika individ som du är. Kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina liv. Det innebär att alla har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Alla kan göra fria och jämlika val oberoende av föreställningar om vad som anses manligt och kvinnligt.

Kommunens jämställdhetsarbete

För att uppnå jämställdhet behövs ett aktivt jämställdhetsarbete. Jämställdhet påverkas av flera olika saker. Vissa av dessa ligger utanför vad som kan påverkas av kommunala beslut. Kommunen hör dock till en av de viktigaste aktörerna. Verksamheter inom exempelvis utbildning, omsorg och samhällsbyggnad har stor betydelse för jämställdheten.

Fokuserar på sex strategiska områden med egna mål

Upplands Väsby fokuserar på sex olika strategiska områden i syfte att nå ett jämställt Väsby. De sex områdena är:

  • makt och inflytande
  • ekonomisk jämställdhet
  • likabehandling i förskola och skola
  • jämställd omsorg
  • stadsbyggnad
  • trygghet och säkerhet.

Kommunen har satt upp mål för varje område.

Strategi för ett jämställt Upplands Väsby Pdf, 251 kB. (Pdf, 251 kB)

Jämställdhetskartan

Upplands Väsby kommun är som första kommun i Stockholms län ansluten till Jämställdhetskartan. Det är en digital karta med statistik uppdelad efter kön för kommunal, privat och ideell sektor. Kartan kan ses som ett verktyg för den som vill bedöma och analysera hur jämställd kommunen är.

Klickbar bild till jämställdhetskartan

Verktyget har tagits fram av WINNET Västra Götalands med projektstöd från Tillväxtverket.

Observera att det kan uppstå problem att nå kartan i vissa versioner av Internet Explorer och att du kan behöva testa en annan webbläsare.

Senast uppdaterad: 4 februari 2022