Huolenpito & apu

Upplands Väsbyn kunnan vanhustenhuollon tavoitteena on antaa ikääntyneille mahdollisuus elää mahdollisimman normaalia ja itsenäistä elämää. Tämä tarkoittaa, että ikääntyneille kuntalaisille annetaan, mahdollisuus asua omassa asunnossaan niin pitkään kuin mahdollista, ja että he saavat tarvitsemaansa tukea ja hoivaa omassa kodissaan.

Ikääntyneillä kuntalaisilla on mahdollisuus hakea monenlaista tukea. On myös tukimuotoja ja sosiaalisia kontakteja, joihin ei vaadita avuntarpeen arviointia. Monet palveluista ovat myös nimenomaan suomea puhuville henkilöille suunnattuja.

Kotipalvelun voi halutessaan valita yrityksestä, jolla on suomenkielistä henkilökuntaa. Kunnassa on suomenkielistä päivätoimintaa ja kaksi suomenkielisille vanhuksille tarkoitettua yksikköä Hedvigsgårdenin vanhustentalossa.

Upplands Väsbyn Suomi Seura ja Finska PRO järjestävät paljon suomenkielistä toimintaa, johon kaikki ovat tervetulleita.

Kunnassa on suomenkielinen avuntarpeenkäsittelijä. Hänet, tai muut suomea puhuvat yhteyshenkilöt tavoitat ottamalla yhteyttä Väsby Direktiin.

Jos sinulla on toimintarajoite tai pitkäaikainen sairaus, saatavana on monenlaista tukea. Voit esimerkiksi hakea apuvälineitä ja asunnonsopeuttamisavustusta.

Jos sinulla on todettu dementia voit anoa dementikoille tarkoitettua asuntoa. Tarjolla on myös sosiaalista toimintaa ja hoivaa.

Lisätietoa tapaamispaikoista ja aktiviteetteista sekä ystäväpalvelusta.

Kotipalvelu voi olla apua yksinkertaisempiin tehtäviin muutamana tuntina kuukaudessa, tai laajaa huolenpitoa useita kertoja päivässä.

Jos olet ikääntynyt tai sinulla on toimintarajoite, jonka takia sinun on vaikea liikkua eri paikkoihin, voit hakea apua liikkumiseen.

Kunnan ikääntyneet asukkaat voivat hakea monenlaista tukea. Osa tuesta ja sosiaalisesta yhdessäolosta ei edellytä avuntarpeen arviointia.

Jos omaisellasi tai läheiselläsi on riippuvuusongelma, psyykkisiä ongelmia, toimintarajoite tai dementia, sinulla on mahdollisuus saada omaistukea.

Jos tarvitset apua ruoanlaittoon tai ruokaostoksiin, voit hakea ateriatoimituksia tai apua ruokaostosten tekoon.

Turvahälyttimen tai yökameran ansiosta voit tuntea olosi turvallisemmaksi kodissasi sekä päivällä että yöllä.

Vanhustentalot on tarkoitettu ikääntyneille henkilöille, joiden hoivan, ja turvallisuuden tarvetta ei enää voida taata omassa kodissa.