Kuljetuspalvelu, matkat ja pysäköintilupa

Jos olet ikääntynyt tai sinulla on toimintarajoite, jonka takia sinun on vaikea liikkua eri paikkoihin, voit hakea apua liikkumiseen.

Kuljetuspalvelu

Jos sinulla on toimintarajoite, jonka vuoksi sinun on vaikea matkustaa julkisen liikenteen ajoneuvoilla, voit hakea kuljetuspalvelua. Kuljetuspalvelu täydentää yleistä joukkoliikennettä, kuten bussi- ja junaliikennettä.

Kuka voi hakea?

Kuljetuspalvelu voidaan myöntää henkilölle, jolla on pysyvä toimintarajoite, joka jatkuu yli kolmen kuukauden ajan.

Toimintarajoitteen on vaikeutettava huomattavasti liikkumista omin neuvoin tai julkisen liikenteen ajoneuvoilla. Jos käytät pyörätuolia tai jos et muusta syystä kykene matkustamaan taksilla, kuljetukset on mahdollista myöntää erityisajoneuvolla.

Kuljetuspalvelu on yhteiskuljetus

Kuljetuspalvelu toimii ensisijaisesti yhteiskuljetuksena, eli matkustat yhdessä muiden kanssa. Sinun on normaalisti hyväksyttävä yhteiskuljetus muiden matkustajien kanssa, ja samalla myös poikkeamat matkareitin ja matka-ajan osalta.

Kuljetuspalvelua haetaan erityisellä lomakkeella. Voit tilata lomakkeen kunnan yhteyskeskuksen Väsby Direktin kautta. Voit myös noutaa lomakkeen kunnantalon vastaanotosta osoitteesta Dragonvägen 86. Lomakkeita ei ole saatavana digitaalisesti.

Kirjallisen hakemuksen lisäksi sinun on toimitettava:

  • Lääkärintodistus, jossa on tiedot toimintarajoitteestasi ja syy kuljetuspalvelun tarpeeseesi.
  • Valokuva.

Mitä tapahtuu jätettyäni hakemuksen?

Saat tavata käsittelijän, joka tekee selvityksen kyvystäsi matkustaa julkisen liikenteen ajoneuvoilla. Sen jälkeen lääkärintodistus, asiassa tehty selvitys, hakemus ja valokuva lähetetään Tukholman kuljetuspalveluosastoon päätöksentekoa varten. Jos haluat valittaa päätöksestä, valitus on toimitettava yleiseen hallintotuomioistuimeen.

Sairausmatkat

Ellet voi matkustaa hoidonantajan luo itsenäisesti, voit hakea sairausmatkaa. Näihin matkoihin et voi käyttää kuljetuspalvelua.

Jos sinulle on myönnetty kuljetuspalvelu, sinulla on myös oikeus sairausmatkoihin. Kuljetuspalvelun ja sairausmatkojen välillä on kuitenkin eroja. Kuljetuspalvelua käytetään yksityisiin matkoihin, kun taas sairausmatkat ovat matkoja kodin ja hoidonantajan välillä.

Mitä vaaditaan sairausmatkojen myöntämiseksi?

Jos olet sairausmatkan tarpeessa, käänny hoidonantajasi puoleen.

Sairausmatkat Tukholman läänissä (ruotsiksi) Linkki toiselle sivustolle.

Valtakunnallinen kuljetuspalvelu

Jos haluat matkustaa Ruotsissa jollekin toiselle paikkakunnalle, joka sijaitsee Tukholman läänin ulkopuolella, voit hakea valtakunnallista kuljetuspalvelua. Hakemus tulee toimittaa viimeistään kolmea viikkoa ennen suunniteltua matkaa.

Voit hakea valtakunnallista kuljetuspalvelua, jos sinulla on suuri ja pysyvä toimintarajoite, jonka johdosta:

  • et voi matkustaa normaalihintaisella matkustusvälineellä
  • et voi tehdä matkaa tavallisilla matkustusvaihtoehdoilla saattajaa käyttäen.

Valtakunnallinen kuljetuspalvelu koskee edestakaisia matkoja Tukholman läänin ulkopuolella sijaitseviin kuntiin. Tätä palvelua on mahdollisuus käyttää vaan Ruotsin rajojen sisällä. Matkan tavoitteena tulee olla ympäristönvaihdos, vapaa-ajantoiminta tai jokin muu henkilökohtainen syy.

Tärkeitä tietoja valtakunnallisen kuljetuspalvelun hakemisessa

Hakemus tulee toimittaa viimeistään kolmea viikkoa ennen suunniteltua matkaa. Korvausta voidaan myöntää myös saattajasi matkakuluista.

Saatat joutua toimittamaan lääkärintodistuksen hakemuksesi täydennykseksi. Lääkärintodistuksen tulee sisältää tieto siitä, kuinka laaja ja pysyvä toimintarajoite sinulla on. Siitä on myös käytävä ilmi, mistä syystä toimintarajoitteesi on esteenä matkustamiselle julkisen liikenteen ajoneuvoilla.

Pysäköintilupa

Voit hakea pysäköintilupaa, jos sinulla on jokin toimintarajoite, ja sinun on pysäköitävä lähelle määränpäätäsi. Pysäköintilupaa haetaan kunnalta. Laadittu pysäköintilupa on voimassa koko maassa ja myös useimmissa Euroopan maissa.

Senast uppdaterad: 18 huhtikuuta 2024