Apuvälineet ja asunnon sopeuttaminen (svenska)

Hjälpmedel och bostadsanpassning

För dig som har en funktionsnedsättning eller en långvarig sjukdom finns flera olika typer av stöd. Du kan till exempel ansöka om hjälpmedel och bostadsanpassningsbidrag.

Hjälpmedel

Om du behöver hjälp i din vardag kan du ansöka om hjälpmedel. Det finns en mängd olika hjälpmedel för dig som har en funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom.

Vanliga hjälpmedel är till exempel:

  • rullstol
  • rullator
  • hörapparat
  • sittkuddar
  • förhöjningar till stolar.

Vart du vänder dig för att få rätt hjälpmedel

Om du bor på ett särskilt boende tar du kontakt med arbetsterapeuten på boendet.

Om du bor i ordinärt boende och behöver råd och information kring hjälpmedel kan dy kontakta rehab (exempelvis Väsby Rehab eller Rehab Aktiv).

Om du har behov av så kallade kognitiva hjälpmedel kan du vända dig till habiliteringscenter.

Bostadsanpassning

Om du har en bestående funktionsnedsättning som gör att du behöver anpassa din bostad kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Det är du som har funktionsnedsättningen som söker bidraget.

Bostadsanpassning kan behövas i olika situationer

Bostadsanpassning kan till exempel behövas för att du ska kunna komma in och ut ur bostaden, förflytta dig inom bostaden, laga mat och sköta din hygien. Exempel på bostadsanpassningsåtgärder:

  • Ramp, dörrautomatik eller trapphiss.
  • Utjämning av trösklar eller dörrbreddning.
  • spisvakt eller förstärkt belysning.
  • stödhandtag eller ta bort ett badkar.

För att få bidrag ska åtgärden vara nödvändig. Bidraget är till för att anpassa och komplettera fasta funktioner i och omkring din bostad. Ditt behov av hjälp ska inte kunna tillgodoses på enklare sätt, till exempel med hjälpmedel.

Senast uppdaterad: 18 april 2024