Kuljetuspalvelu, matkat ja pysäköintilupa (svenska)

Färdtjänst, resor och parkeringstillstånd

Du som är äldre eller har en funktionsnedsättning som gör att du har svårt att ta dig till olika platser kan ha möjlighet till stöd för att klara av det.

Färdtjänst

Du som har svårt att resa kollektivt på grund av en funktionsnedsättning kan ansöka om färdtjänst. Färdtjänst är ett komplement till den vanliga kollektivtrafiken som buss och tåg.

Vem kan ansöka

Färdtjänst kan beviljas till dig som har en bestående funktionsnedsättning som varar längre än tre månader.

Funktionsnedsättningen ska medföra väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med kollektivtrafiken. Om du är rullstolsburen, eller av andra skäl inte kan ta dig in och ur en taxi, kan du beviljas tillstånd för specialfordon.

Färdtjänst sker genom samåkning

Färdtjänst sker i första hand genom samåkning, det vill säga tillsammans med andra. Du måste i regel acceptera samåkning med andra resenärer och avvikelser i resväg och restid.

Du ansöker om färdtjänst med en särskild blankett. Du kan beställa blanketten via kommunens kontaktcenter Väsby Direkt. Du kan även hämta ut blanketten i kommunhusreceptionen, Dragonvägen 86. Blanketten finns inte digitalt.

Utöver din skriftliga ansökan behöver du lämna in:

  • Ett läkarintyg där din funktionsnedsättning framgår och varför du behöver färdtjänst.
  • Ett fotografi.

Vad händer efter att jag har ansökt?

Du kommer att få träffa en handläggare som utreder din förmåga att resa med kollektivtrafik. Sedan skickas läkarintyg, utredning, ansökan och fotografi till färdtjänstavdelningen i Stockholm för beslut. Vill du överklaga beslutet gör du det till allmän förvaltningsdomstol.

Sjukresor

Om du inte kan resa till din vårdgivare på egen hand kan du resa med sjukresor. Du kan inte åka med färdtjänst.

Om du är beviljad färdtjänst har du rätt till sjukresor. Färdtjänst och sjukresor skiljer sig dock åt. Färdtjänst används vid privata resor medan sjukresor endast avser resor mellan hemmet, vård och behandling.

Vad krävs för att få sjukresa?

Har du behov av sjukresa ska du vända dig till din vårdgivare

Sjukresor i Stockholms län Länk till annan webbplats.

Riksfärdtjänst

Om du vill resa utanför Stockholms län men inom Sverige, kan du ansöka om riksfärdtjänst. Du bör ansöka senast tre veckor innan din planerade resa.

Du kan ansöka om riksfärdtjänst om du har en stor och varaktig funktionsnedsättning som gör att:

  • du inte kan resa till normala resekostnader
  • resan inte kan utföras genom vanliga resealternativ med hjälp av ledsagare.

Riksfärdtjänst gäller för resor till och från kommuner utanför Stockholms län. Tjänsten gäller dock enbart inom Sverige. Målet med din resa ska vara att du får byta miljö, ta del av fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet.

Viktigt att veta när du ansöker om riksfärdtjänst

Ansökan bör göras senast tre veckor innan planerad resa. Du kan även få ersättning för ledsagares resekostnad.

Du kan behöva skicka in ett läkarintyg som komplement till din ansökan. I läkarintyget ska det framgå hur omfattande och varaktig din funktionsnedsättning är. Det ska även framgå varför din funktionsnedsättning gör att du inte kan resa med allmänna kommunikationer.

Parkeringstillstånd

Du kan ansöka om parkeringstillstånd om du har en funktionsnedsättning och behöver parkera nära ditt färdmål. Du ansöker om parkeringstillstånd hos kommunen. Ett utfärdat parkeringstillstånd gäller i hela landet och också i de flesta europeiska länder.

Senast uppdaterad: 20 februari 2023