Omaistuki (svenska)

Anhörigstöd

Du som är anhörig till en närstående med till exempel beroende, psykisk ohälsa, funktionsnedsättning eller demens kan få olika former av anhörigstöd. En närstående kan vara en familjemedlem, vän eller granne. Du avgör själv om du är anhörig.

Det finns olika former av anhörigstöd beroende på om din närstående har beroende, psykisk ohälsa, funktionsnedsättning, demens eller annat. Alla som är anhöriga har möjlighet till enskilt samtal. Upplands Väsby kommun anordnar ibland föreläsningar med olika teman.

För dig som är anhörig till en person med demenssjukdom eller annan fysisk funktionsnedsättning finns möjlighet till anhörigcirklar, föreläsningar samt att gå till träffpunkten.

Anhörigcirkeln startar två gånger per år.

För anhörigstöd, kontakta anhörigkonsulenten genom kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Må bra-check

Du som är anhörig till en närstående som är äldre har möjlighet att ansöka om en så kallad må bra-check. Checken är i hälsofrämjande syfte och kan användas till olika aktiviteter som till exempel massage, motion eller liknande.

Ansökan görs hos kommunens anhörigkonsulent.

Senast uppdaterad: 20 februari 2023