Vanhustentalot ja lyhytaikaisasunto (svenska)

Äldreboenden och korttidsboende

Ett särskilt boende för äldre är till för dig som inte längre kan få behovet av omsorg, trygghet och säkerhet tillgodosett i det egna hemmet. Korttidsboende innebär att du vistas på ett vård- och omsorgsboende under en kortare period. På boendet finns det personal dygnet runt.

Du erbjuds en trygg och god omvårdnad på äldreboende

Varje boende har ett eget rum med badrum samt tillgång till matsal och gemensamma utrymmen. Måltider och omvårdnad ingår och personal finns på boendet dygnet runt. Vissa boenden har inriktning mot omvårdnad av äldre och en del boenden har demensinriktning. På boendet kan du delta i sociala aktiviteter, både enskilt och i grupp.

Du väljer vilket boende du vill bo på

När du fått ett bifallsbeslut om särskilt boende väljer du själv var du vill bo.

Läs mer om särskilda äldreboenden.  

Beräkna din avgift

Du kan beräkna din ungefärliga vårdavgift och boende i ett äldreboende direkt på vår svenska webbplats. För mer information om din avgift kan du kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt. Där kan du även prata finska.

Mer information om äldreboende och beräkna vårdavgift

Korttidsboende

Det kan finnas olika orsaker till en vistelse på korttidsboende:

  • När du har ett tillfälligt ökat omvårdnadsbehov och inte kan klara dig hemma med hjälp av hemtjänst till exempel efter en sjukhusvistelse.
  • När du som vårdar en närstående i hemmet under en period behöver avlösning. Då kan din närstående bo på ett korttidsboende en begränsad tid.
Utförare korttidsboende

Boende

Utförare

Lavendelgården Länk till annan webbplats.

Kommunal


Senast uppdaterad: 8 juni 2023