Funktionsnedsättning

Väsby Stöd och Omsorg är kommunal utförare av flera olika insatser. Våra verksamheter är till för personer med olika funktionsvariationer. Vårt motto är: Du vill och kan. Vi är ditt stöd.

Vi arbetar med ett salutogent och individuellt anpassat förhållningssätt. Det innebär att vi möter dig med fokus på dina förmågor, möjligheter och styrkor. Du ska känna dig trygg med ditt stöd. Vi uppmuntrar och stöder dig till att vara med och ta del av din planering. Ni kontrollerar regelbundet att det blir som ni bestämt och som du önskat.

  • Du ska få möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden.
  • Du kommer att få personligt stöd i ditt hem, i daglig verksamhet och på fritiden.
  • Du ska bli bemött med respekt för dina förmågor och behov.
Boende

Bostad med särskild service enligt LSS för personer med funktionsnedsättning, Bostad med särskild service enligt SoL för personer med psykisk ohälsa.

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet för dig med funktionsvariationer är en insats med olika inriktningar.

Personlig assistans

Personlig assistans är en verksamhet som styrs av dina individuella behov och önskemål.

Avlösarservice

Avlösarservice är tillfällig hjälp i hemmet som kan ge dina närstående en möjlighet till vila.

Kontaktperson

En kontaktperson är ett socialt stöd i vardagen.

Korttidstillsyn

Korttidstillsyn är en verksamhet för skolungdomar över 12 år som har olika funktionsvariationer.

Ledsagarservice

Ledsagarservice kan ge dig hjälp med ärenden i vardagen.