Poängsystemet

Inom Fyrklövern används ett poängsystem som ger en flexibel prissättning av kommunens mark. Poängsystemet uppmuntrar till miljötänk och nyskapande. Ju fler poäng, desto bättre pris för byggaktören.

Hur fungerar poängsystemet?

Fyrklöverns poängsystem användes för att garantera resultat och stadskvalitéer. I avtalet finns 54 önskemål som är fördelade på fem områden. Dessa är

  • stadsmässighet
  • samarbete
  • innovation
  • lokaler
  • parkering av cykel och bil.

En jury med oberoende experter bedömer sedan hur väl byggföretagen lever upp till dessa önskemål. Ju fler önskemål som byggaktören uppnått desto fler poäng. Poängen omvandlas till kronor i rabatt på markpriset. På så sätt kan bolagen påverka markpriset och samtidigt skapa kvaliteter inom olika områden.

Vad har poängsystemet gett Fyrklövern?

Med flera olika projekt har Fyrklövern fått en stor variation i gestaltningen av bostäderna. Byggaktörerna har fått större valfrihet och möjlighet att komma på egna idéer som förverkligas.

Poängsystemet har bidragit till

  • flera lokaler i området, också där det inte var ett krav
  • mer livfulla och detaljrika bottenvåningar
  • vackra bostadsgårdar och stor möjlighet till odling.

I Fyrklöverns bostadshus finns bland annat växthus, odlingslotter och orangeri. Flera av byggaktörerna har också skapat miljövänliga tak som till exempel sedumtak, biotoptak och solceller.

Byggaktörernas poängsättning i Fyrklöverns innovativa poängsystem.
 

Byggaktör

Kvalitetsklass

Antal poäng (max 1 000)

Utmärkande drag

Brabo

Guld

880 poäng

• Variation i uttryck och utformning
• Flera lokaler och en förskola

• Nya samverkanskoncept skapar nya affärer

Sveafastigheter och Silver Life Länk till annan webbplats.

Guld

880 poäng

• Nytt koncept för seniorer och vårdboende
• Samverkan med många aktörer skapar nya affärer

• Tydligt landmärke

Väsbyhem

Guld

880 poäng

• Hyresrätter inkl. några stadsradhus • Olika tegelsorter ger huset en tydlig karaktär

• Samverkar med Riksbyggen om orangeri och stadsodling

Seniorgården

Guld

820 poäng

• Odling och solljus – ett genomgående tema
• Gemensamma gästrum och gemensamhetslokal finns att tillgå
• Variation i arkitektur och materialval

TB-Gruppen Bostad

Silver

780 poäng

• Stadsradhus

• Generösa uteplatser

• Stor vindsvåning i varje bostad

ALM Equity

Silver

780 poäng

• Flera lokaler
• Levande träfasad
• Samspel med omgivningen

Riksbyggen, Bonum Länk till annan webbplats.

Silver

695 poäng

• Seniorboende
• Samverkar med Väsbyhem om orangeri och stadsodling

JM

Silver

665 poäng

• Gård med tema odling i samverkan med Seniorgården Gemensamt växthus

• Lokaler mot torg skapat av byggaktörerna

Savana

Silver

665 poäng

• Centralt belägna hyresrätter • Dagsljushantering • Lokaler och gård mot torg skapat av byggaktören

Riksbyggen, Bonum Länk till annan webbplats.

Silver

695 poäng

• Seniorboende

• Samverkar med Väsbyhem om orangeri och stadsodling

SHH Bostad

Silver

575 poäng

• Stadsradhus • Takterrasser • Gröna tak på samtliga byggnader

Hemsö

Silver

500 poäng

• Förskola för ca 80 barn samt ett äldreboende med plats för ca 80 boende i upplåtelseformen hyresrätt.

Junior Living

Brons

255 poäng

• Små lägenheter av hög kvalitet • Innovativt byggsystem med många nya tekniska lösningar

• Fabriksbyggda i Sverige

UniverCity

Brons

255 poäng

• Bostäder för ung livsstil
• Många ytor för umgänge

• Lokaler mot torg skapat av byggaktören

Riksbyggen, Ljuspunkten

Brons

155 poäng

• Instegsboende

• Gemensamma ytor och lokaler

Årets samhällsbyggare 2016

År 2016 vann Upplands Väsby kommun utmärkelsen Årets Samhällsbyggare för sina kvalitetshöjande åtgärder i Fyrklövern. Urmärkelsen delas ut av tidningen Dagens Samhälle. Motiveringen löd:

"Vår tids största utmaningar och nyckelfrågor kräver nya lösningar. Nya lösningar kräver nya tankar. Med ett omfattande idéarbete som grund, där invånare, organisationer och andra involverats, har ett unikt incitamentssystem skapats – ett system som dessutom ger kommunen en hållbar styrmodell för att säkra och ta ansvar för en god framtida stadsmiljö. Modellen har på ett innovativt sätt bidragit till att sätta fart på byggandet av bostäder".

Senast uppdaterad: 22 november 2023