Bygga, bo och miljö

Bostäder, lokaler, tomter, boenden och boendeanpassningar.

Bygglov, marklov, rivning, avgifter.

Översiktsplan, gällande och pågående detaljplaner.

Alla pågående och planerade byggprojekt i kommunen.

Kommunen ansvarar för att samla in hushållsavfall från hushåll och verksamheter. Vi ansvarar för ditt mat-, el-, grov- och farliga avfall samt restavfallet.

Avgifter, dricksvatten, avlopp, vattenskyddsområde, journummer

Upplands Väsby kommun ska visa vägen för andra och vara en förebild genom våra miljö- och klimatlösningar.

Pågående projekt inom gata och park i Upplands Väsby kommun.

Geodataenheten utför på uppdrag olika typer av mätningsteknisk service. Du kan även beställa olika kartproduktioner.