Källsortering och återvinning

Här kan du läsa mer om hur du kan göra ditt avfall till en resurs för miljön. Du hittar information om återvinningscentraler och hur du kan anmäla dig till matavfallsinsamlingen.

Här kan du läsa om hur du få ditt matavfall att bidra till det naturliga kretsloppet. Det finns information om vad du kan sortera ut för att blir biogas. Du...

I Upplands Väsby finns det en återvinningscentral i Smedby och enmobil återvinningscentral som besöker tre olika platser. På återvinningscentralen får du som...

Det är inte alltid lätt att veta hur man ska sortera sina sopor. Här kan du läsa hur du kan sortera ut ditt restavfall. Skulle du vilja veta mer om de olika...

Ungefär hälften av det avfall som kommer från ett hushåll kan komposteras. Genom att kompostera ditt avfall kan du omvandla det till näringsrik gödning.

Produktion av textilier är resurskrävande, både vad gäller vatten och energi. Dessutom används stora mängder farliga ämnen i produktionen som kan skada både...

Att sortera ut förpackningar och tidningar från dina vanliga sopor är det lättaste sättet att göra miljön en tjänst. Du lämnar det du sorterat till återvinni...

Tips för hur du lever mer hållbart. Här hittar du också Väsby hållbarhetsguide.