Sopsorteringsguide

Det är inte alltid lätt att veta hur man ska sortera sina sopor. Om du är osäker på hur något ska sorteras kan du använda den här sidan och någon av de sopsorteringsguider som finns här.

Sortera rätt

Några tips på hur du ska tänka när du sorterar:

  • Om det går att äta är det matavfall
  • Är det en förpackning så är det förpackningsavfall.
  • Du kan ofta läsa på förpackningen hur den ska sorteras.
  • Om det är farligt för dig eller miljön ska det sorteras som farligt avfall.

Sopsorteringsguiden

I den här guiden kan du läsa mer om hur du ska sortera ditt avfall. Guiden följer ett gemensamt skyltsystem för hela Norden vad gäller terminologi, symboler och färger för att det ska bli så tydligt som möjligt hur du sorterar ditt avfall. Systemet används på återvinningsstationer, återvinningscentraler, på sopkärl, i soprum och på förpackningar.

101 frågor och svar om källsortering och återvinning Pdf, 2 MB.

101 Q&A's on waste sorting and recycling (English) Pdf, 2 MB.

På SÖRAB:s webbplats hittar du mer information om var du kan lämna ditt avfall.

SÖRAB:s sorteringsguide Länk till annan webbplats.

För dig som är fastighetsägare

Upplands Väsby kommun har tagit fram en illustrerad sorteringsguide och översatt den till fyra språk. Guiden kan du som fastighetsägare skriva ut och sätta upp i miljörummen för att hjälpa de boende att sortera rätt.

Sorteringsguide för miljörum på svenska Pdf, 492 kB.

Sorteringsguide för miljörum på engelska Pdf, 438 kB.

Sorteringsguide för miljörum på finska Pdf, 433 kB.

Sorteringsguide för miljörum på arabiska Pdf, 549 kB.


Senast uppdaterad: 7 maj 2024