Kompostering av matavfall

Att kompostera innebär att ditt matavfall bryts ner och blir till jord, som du sedan kan använda i din egen trädgård. Det ska inte förväxlas med matavfallsinsamling.

Om du vill kompostera ska du anmäla det till bygg- och miljökontoret. Detta gäller även om du vill kompostera enligt bokashi-metoden. Anledningen till varför det är anmälningsplikt på kompostering av matavfall är att det finns risk för problem som skapar olägenhet för grannar om det inte sköts på rätt sätt.

Avgifter

Bygg- och miljökontoret tar ut en avgift för anmälan enligt gällande taxa.

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Länk till annan webbplats.

Så går processen till

  1. Du skickar in din anmälan tillsammans med en ritning/kartutdrag som visar på kompostens placering på fastigheten till bygg- och miljökontoret. Din anmälan registreras och får ett diarienummer.
  2. Ärendet fördelas ut till en handläggare.
  3. Vi granskar ärendet och hör av oss till dig om vi behöver kompletteringar. Efter handläggningen är ärendet förberett för beslut.

Kontakta bygg-och miljökontoret

Bygg- och miljökontoret kontaktar du via kommunens kontaktcenter Väsby Direkt på telefonnummer 08-590 970 00.

Kompostera rätt och minimera risk för problem

Kompostering ska ske i en isolerad och skadedjursskyddad kompostbehållare. Den ska vara placerad så att problem inte uppstår för närboende, det vill säga så långt ifrån din granne som möjligt och gärna på en skuggig plats.

Du som fastighetsägare ansvarar för att hålla komposten fri från skadedjur och att ingen störande lukt uppkommer. Skulle det bli problem kan du bli av med ditt beslut om kompostering av matavfall.

Beslutet är personbundet och inte bundet till fastigheten. Därför ska en ny anmälan göras vid ett ägarbyte om de nya ägarna vill fortsätta att kompostera.

Senast uppdaterad: 19 februari 2024