Förpackningar och tidningar

Du lämnar förpackningar för återvinning på en återvinningsstation och på så sätt bidrar du till att de blir nya förpackningar. Returpapper kan du lämna i singelbehållare som finns utspridda på olika platser i kommunen.

Felanmäl skräp vid återvinningsstation

Det är Upplands Väsby kommun som äger och ansvarar för återvinningsstationerna. Om du ser att det är skräpigt eller att någon har dumpat något på en återvinningsstation felanmäler du det hos Väsby Direkt.

Kommunen ansvarig för förpackningsinsamling

1 januari 2024 övergick ansvaret för återvinningscentralerna till kommunen som då tog över insamling av förpackningar enligt en ny förordning.

Information om förordningen på Riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

1 januari 2022 tog kommunerna över ansvaret för hanteringen av returpapper. Det innebär att returpappret blev ett kommunalt avfall och att endast kommunen eller den som kommunen anlitar får hantera det. SÖRAB har uppdraget att hantera insamling och avsättning av returpapper i Upplands Väsby.

Information om returpapper på SÖRAB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Fastighetsägare eller verksamheter som önskar få hämtning av returpapper ska anlita valfri leverantör som är auktoriserad av SÖRAB.

På återvinningsstationer får du lämna förpackningar förutsatt att de ryms i behållarna. Det är inte tillåtet att ställa saker utanför behållarna eller lämna annat än förpackningar och tidningar.

 

På sopor.nu finns information om vad som räknas som en förpackning, hur du ska sortera och vad du gör med förpackningar av mer än ett materialslag. I Upplands Väsby kan du också lämna textil på vissa av återvinningsstationerna.


Sopsorteringsguiden

På återvinningsstationer får du bara lämna förpackningar och tidningar. Det betyder att alla andra sopor ska lämnas någon annanstans. Alla boende i Upplands Väsby kan lämna annat avfall på återvinningscentralen i Smedby. Är du osäker på var du ska lämna det du vill bli av med kan du prova sopsorteringsguiden "Sören" eller sopor.nu.

Sorteringsguiden på Sörens webbplats Länk till annan webbplats.

Återvinningsguide på sopor.nu Länk till annan webbplats.

Sedan 1 januari 2024 ansvarar Upplands Väsby kommun för återvinningsstationerna. Det gäller alltifrån tömning och städning till information.

Felanmälan av nedskräpade återvinningsstationer:

Tyvärr sker en hel del dumpning vid återvinningsstationerna. Vi arbetar dagligen med att hålla våra stationer hela, rena och snygga. Felanmäl gärna brister via Väsby Direkt.

Kontakta Väsby Direkt

Adresser till återvinningsstationer i Upplands Väsby

Platser för återvinningsstationer i Upplands Väsby:

Bromsbodavägen, Runby.

Finnvids väg 2, vid Hemköp.

Frejavägen/Vatthagen, parkeringen vid pizzerian. Även textilinsamling.

Hammarbyvägen, Hasselskolans parkeringsplats.

Maria Kranzons väg, vid busshållsplats Lindhemsvägen.

Prästgårdsvägen, parkeringsplats Stallet.

Sandavägen 51, korsningen Sandavägen/Breddenvägen. Även textilinsamling.

Skarvängskroken/Harva, korsningen Harvavägen/Runsavägen. Även textilinsamling.

Smedby ÅVC, Karins väg 2. Även textilinsamling.

Smedgärdsallen, parkeringsplatsen vid Holmvägen. Även textilinsamling.

Stallgatan, vid parkeringen. Även textilinsamling.

Västra pendlarparkeringen, Ladbrovägen

Älvhagsvägen, vid vändplanen vid Älvhagens arbetsområde. Även textilinsamling.

Senast uppdaterad: 7 maj 2024