Trädgårdsavfall

Du kan kompostera trädgårdsavfall på din tomt, lämna in det på en återvinningscentral eller beställa hämtning.

Till trädgårdsavfall räknas kvistar, löv, gräsklipp och annat organiskt material från trädgården. Du får inte lägga invasiva växtarter i vanligt trädgårdsavfall, det sorteras separat och lämnas in på återvinningscentralen.

Naturvårdsverkets lista över invasiva växter Länk till annan webbplats.

Kompostering på egen tomt

Du behöver inte anmäla till kommunen att du komposterar trädgårdsavfall på din egen tomt.

Lämna trädgårdsavfall på återvinningscentralen

På SÖRAB:s återvinningscentral i Smedby kan du lämna in trädgårdsavfall. På återvinningscentralen kan du även lämna jord, sten och grus samt invasiva växter.

Hos återvinningscentralen sorteras trädgårdsavfallet i fyra fraktioner:

  • kompost
  • ris och grenar
  • sten, jord och betong
  • invasiva växer.

Abonnera på hämtning av trädgårdsavfall

Du kan beställa hämtning av trädgårdsavfall. Du kan teckna dig på schemalagd hämtning varannan eller var fjärde vecka mot en kostnad på 70 kronor per kärl och tömning eller gång. Hämtningen sker då i 370 liters kärl under perioden april till november. Extra hämtningar går att få på beställning. Kärlet placeras på samma plats som kärl för hushållsavfall.

Tänk på att du inte får lägga sten, grus eller större mängder jord eller större mängder fallfrukt i kärlet. Kärlet kan inte tömmas om det blir för tungt. Avfallet ska läggas direkt i kärlet, inte i plastsäckar.

Du beställer abonnemang och laddar ner hämtningsschema på Mina sidor.

Mina sidor Länk till annan webbplats.

Enstaka hämtningar av trädgårdsavfall

Du kan beställa hämtning av en mindre mängd trädgårdsavfall. För en större mängd löv kan du beställa tjänsten ”Hämtning av trädgårdsavfall”. Då får du låna en storsäck på två kubikmeter. Du kan också boka hämtning av fallfrukt i storsäck på 1000 liter. Kontakta Väsby Direkt för att boka upphämtning.

Senast uppdaterad: 7 maj 2024