Fastighetsregister

Det är Lantmäteriet som ansvarar för fastighetsregistret och att uppgifterna där i är aktuella. Om du behöver få information om lagfaren ägare för en fastighet är det till Lantmäteriet du ska vända dig.

Hos Lantmäteriet kan du också beställa utdrag ur fastighetsregistret med uppgifter om:

  • ägare
  • adress
  • areal
  • servitut
  • taxeringsvärde
  • rättigheter
  • inskrivningar.

Du kan även beställa förrättningsakter.

Lantmäteriets webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 13 september 2022