Lärvux

Lärvux är en egen skolform inom vuxenutbildningen. Den är för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada. Att delta är frivilligt och kostnadsfritt.

Kurserna ska hjälpa dig i din vardag

Kurserna ska ge dig kunskaper som du saknar eller har brister i. Dessa kunskaper ska sedan göra att du bättre klarar av din vardag. Det kan till exempel handla om ditt arbete, ditt boende eller din fritid.

Undervisningen sker i mindre grupper.

På Lärvux kan du studera på nivå motsvarande:

  • träningsskola
  • anpassad grundskola
  • anpassad gymnasieskola.

Du kan även söka en lärlingsutbildning.

Du får betyg

Efter varje avslutad kurs får du ett betyg eller ett intyg.

När ska jag ansöka?

Du kan ansöka när som helst under året. Vi har kontinuerliga intag i mån av plats under pågående läsår. Välj minst tre kurser. Det är inte säkert att du kan delta i alla.

Kontakta oss på Lärvux

Adress

Besöksadress: Kunskapens Hus, Vikingavägen 2, Märsta.

Postadress: Sigtuna kommun, Lärvux 195 85 Märsta.

Senast uppdaterad: 15 juli 2024