Sköterska och läkare

Om du som elev upplever att du har problem med hälsan kan du få hjälp av skolan. Din skolsköterska kan ge dig vägledning och vid behov boka in ett möte med skolläkaren.

Skolsköterskan möter alla elever

Uppdraget för elevhälsans medicinska del tar vid efter barnhälsovården (BVC) när barnet börjar förskoleklass. Barn och vårdnadshavare inbjuds in till återkommande hälsobesök för att följa barn och ungas hälsa och utveckling. Skolsköterska och skolläkare har huvudansvaret för hälsobesök och vaccinationer.

Skolsköterskan kan till exempel:

  • ge vägledning i frågor som rör hälsa
  • ge råd utifrån medicinska aspekter
  • utföra lagstadgade vaccinationer och hälsoundersökningar
  • fånga upp elever med socialmedicinska och psykosociala problem.

Skolsköterskan har även ansvar för att boka och samordna besök av skolläkare.

Senast uppdaterad: 2 december 2022