Fritids, fritidshem

Fritidshem är omsorg för barn som går i förskoleklas. Fritidshem erbjuds för elever från förskoleklass till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år.

  • Ansökan till fritidshem ska göras efter besked om skolplacering.
  • Skolbarnsomsorg ges före och efter schemalagd skoltid.
  • Under skolloven ges omsorg hela dagen.
  • Vistelsetiden baseras på vårdnadshavarens arbets- eller studietid samt resa till och från arbets- eller studieplatsen.

Avgifter och regler för barnomsorg

Om du studerar

Din rätt till skolbarnsomsorg ska styrkas med ett intyg på att din kurs har påbörjats. Intyget får du från din utbildningssamordnare. Intyget skickas till Barnomsorgen i Upplands Väsby kommun.

Om du blir föräldraledig

Om du blir föräldraledig får ditt barn behålla sin plats i två månader efter att det nya syskonets föds. Vid tvillingfödsel gäller fem månader. Därefter har det äldre syskonet ingen rätt att gå på fritidshem. 

Om du blir arbetslös

Om du blir arbetslös upphör ditt barns rätt till sin plats på fritidshem den första dagen i månaden efter att du blivit arbetslös.

Skolbarnomsorg vid lov för barn som inte är inskrivet

Om du arbetar eller studerar och inte har barnet inskrivet i barnomsorgen kan skolbarnsomsorg erhållas vid lov för 40 kronor per dag.

Så här gör du om du vill ha ditt barn på fritids under skollov:

  • Anmäl om fritidshemsplats i e-tjänsten.
  • Skicka ett mail till vasbydirekt@upplandsvasby.se och uppge barnets namn och att ansökan endast gäller lov och vilka datum.
  • Skicka in intyg som styrker att du arbetar eller studerar till kommunen.
  • Ta kontakt med det önskade fritidshemmet senast 14 dagar innan du behöver plats.

Ansök, hantera eller säg upp plats

Senast uppdaterad: 1 juli 2021