Resurser för förskola och skola

Här hittar du som pedagog resurser som du kan ha nytta av i ditt arbete.

Naturskolans önskan är att väcka elevernas engagemang och nyfikenhet i naturen och för naturen.

Väsby Makerspace är ett kreativt centrum för digitalisering och kan ses som en förlängning av kommunens förskolor och skolor.