Naturskolan i Upplands Väsby

Naturskolan är en gratis resurs för alla grundskolor i Upplands Väsby kommun, från förskoleklass till årskurs 9. Vi arbetar med utomhuspedagogik och vår önskan är att väcka elevernas engagemang och nyfikenhet i naturen och för naturen.

Barn som undersöker naturen

Om Naturskolan

Varje termin finns det möjlighet att för dig som lärare att välja ett tema som passar er undervisning och årsgrupp. Teman som alla är kopplade till Lgr22. Hållbar utveckling och respekt för naturen är ledord i all vår undervisning och vi tror att kontakt med natur, kunskap, lek och fysisk aktivitet bidrar till just detta. Vi hoppas såklart även på att inspirera lärare och pedagoger till mer utomhuspedagogik i den egna undervisningen.

Vi välkomnar klasser både i skolans närområde eller till Skeppartorp. Skeppartorp ligger i Sättra Gårds naturreservat och är Naturskolans bas. Där finns tillgång till grillplats, toalett och möjlighet att gå inomhus vid behov. I omgivningarna finns löv- och barrskog, öppen åkermark samt närhet till Mälarens vatten. Hit går buss 532 från Upplands Väsby station.

Se Skeppartorp på karta Länk till annan webbplats.

Om utomhuspedagogik

Det finns många fördelar med utomhuspedagogik. Undervisning i utomhusmiljöer kan bidra till att sänka stress och öka koncentrations- och inlärningsförmåga. Eleverna får uppleva och lära in med flera olika sinnen och samtidigt få fysisk aktivitet. Utomhuspedagogik bygger på ett aktivt lärande utomhus där teori och praktik varvas. Elevernas egna upplevelser, upptäckter och sinnesintryck står i fokus. Att få vistas i naturen och lära känna den leder i högre grad till att barn och unga även i vuxen ålder bryr sig om naturen och förstår dess värde vilket är en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling.

Senast uppdaterad: 12 april 2024