Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning motsvarar gymnasieskolan för ungdomar. Du kan själv kombinera fristående kurser så att det passar dina behov. Många av kurserna kan du läsa på dagtid, kvällstid eller på distans.

På gymnasial nivå bör du i allmänhet ha förkunskaper som motsvarar grundskolan i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik. Om det finns särskilda förkunskapskrav eller avvikelser från de allmänna förkunskapskraven anges detta för respektive kurs.

Tala gärna med en studievägledare om du är osäker på vilka förkunskaper du behöver för kurserna du vill läsa. Alla kurser har en nationellt fastställd kursplan som beskriver mål och betygskriterier.

Vem har rätt att delta i komvux på gymnasial nivå?

Du är behörig att studera hos oss från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Har du gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasiet får du börja på komvux även om du är under 20 år. Det gäller under förutsättning att du uppfyller alla dessa kriterier:

  • är bosatt i Sverige
  • har personnummer och är folkbokförd i Upplands Väsby kommun
  • saknar kunskaper som utbildningen syftar till att ge
  • har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Ansök till gymnasial vuxenutbildning

Ansökningsperioder och kursstart

Vi tar inte emot sena ansökningar.

Ansökningsdatum våren 2023

Kursstart

Sista ansökningsdag

9 januari

13 november

1 3 februari

18 december

20 mars

22 januari

24 april

26 februari

29 maj

2 april

Om du är folkbokförd i Upplands Väsby kommun men vill studera i en annan kommun ska du göra en ansökan i den kommun du vill studera i. Skicka sen din ansökan till vuxenutbildningen i Upplands Väsby för ett beslut.

Senast uppdaterad: 8 februari 2023