Sfi, Svenska för invandrare

På sfi får du grundläggande kunskaper i det svenska språket och kunskaper om det svenska samhället. Du lär dig tala, läsa och skriva på svenska och får träna på att använda språket i vardagen och på arbetet. All undervisning är gratis.

Swedish for immigrants

Swedish for immigrants, sfi, is a beginners' course in Swedish. The aim of the course is to continue studying or to improve your chances of finding a job.

Read about sfi in english

Anmäl dig till sfi

Vill du anmäla dig till sfi? Besök oss då under våra drop-in tider. Vi tar inte emot sfi-anmälan via telefon eller mejl.

Kontaktuppgifter och öppettider för drop-in till vuxenutbildningen

  • Från och med 1 juli det år du fyller 16 år.
  • Om du har personnummer och är folkbokförd i Upplands Väsby kommun.
  • Om du saknar grundläggande kunskaper i svenska.
  • Om du är EU/EES-medborgare eller medborgare i Schweiz ska du ha uppehållsrätt (arbete, studier) samt vara bosatt i Upplands Väsby. Du behöver visa oss pass (för att visa medborgarskap) och ett bevis på att du bor i Upplands Väsby kommun.

Du gör ansökan hos den Folkhögskola du vill studera på.

Fyll i ansökningsblanketten, skriv ut och skicka den till :

Vuxenutbildningen i Upplands Väsby
Anton Tamms väg 1, entréplan
194 34 Upplands Väsby

 

Om du behöver hjälp kontakta oss eller besök oss på vuxenutbildningen.

Kontaktuppgifter och öppettider till vuxenutbildningen

 

Sök kurser på folkhögskola på folkhogskola.nu Länk till annan webbplats.

Svenska för yrkesutbildade är svenskundervisning med fokus på yrkesspråket. Syftet är att förkorta tiden till arbete eller företagande. Fyll i ansökningsblanketten, skriv ut och skicka den till :

Vuxenutbildningen i Upplands Väsby
Anton Tamms väg 1, entréplan
194 34 Upplands Väsby


Sök sfx-utbildning på sfx.se Länk till annan webbplats.

Om du är folkbokförd i Upplands Väsby kommun men vill studera i en annan kommun ska du göra en ansökan i den kommun du vill studera i. Skicka sen din ansökan till vuxenutbildningen i Upplands Väsby för ett beslut.

Vill du ta en snabbare väg till jobb? Studera till ett yrke samtidigt som du studerar sfi. Du studerar yrkeskurser på gymnasienivå och det ingår arbetsplatsförlagt lärande, yrkespraktik. Kravet för att bli antagen till Sfi kombo är kunskaper i svenska som motsvarar kurs C på Sfi. Alla måste göra ett nivåtest i svenska även om man redan har ett betyg i Sfi C.

Regler för Sfi kombo

Om du uppfyller kraven kontaktar vi den skola du sökt till, så att du kan börja introduktionskursen i utbildningen. Alla Sfi kombo-utbildningar börjar med en orienteringskurs. I kursen får du veta mer om det yrke du valt och hur det är att arbeta inom det. Kursen är tre veckor lång och omfattar heltidsstudier. Du måste närvara varje dag under orienteringskursen.

 

Innan orienteringskursen är slut får du veta skolans bedömning och hur du kan fortsätta med dina studier.

 

Sfi kombo är heltidsstudier och motsvarar 40 timmar studier i veckan. Om du inte klarar studierna i svenska, eller inte får godkända betyg i finns det en risk att du inte kan fortsätta utbildningen.

 

Om du blir sjuk är det viktigt att du kontaktar skolan så att du får veta vad du missat.

Språket är viktigast

I utbildningen är språket viktigast att klara av. Skolan kommer att avbryta hela utbildningen om du slutar dina studier i svenska eller inte uppnår kraven.

Praktik ingår

I alla yrkesutbildningar ingår praktik, som kallas APL (Arbetsplatsförlagt Lärande). Du är på en arbetsplats. APL ska vara 15 procent av utbildningen.

 

Du följer samma arbetstider som din handledare är på arbetsplatsen på heltid under APL-perioden.

 

Din handledare på arbetsplatsen kommer att skicka ett intyg med bedömning till din skola efter praktikperioden, som visar att du har varit där och hur du har lyckats med de arbetsuppgifter som du har gjort.

Senast uppdaterad: 6 november 2023