Lärvux

Lärvux är ett kortare namn för Komvux som särskild utbildning på grundläggande och gymnasial nivå. Lärvux är en frivillig skolform för personer med intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

Utbildningens syfte är att ge kursdeltagarna kunskaper och färdigheter som de behöver för att bättre klara arbete, boende, fritid eller fortsatta studier. Kurserna inom Lärvux anordnas på grundläggande nivå och på gymnasial nivå samt som svenska för invandrare.

Lärvux i Sigtuna anordnar undervisningen för elever från Upplands Väsby kommun.

Vem har rätt att delta?

Du är behörig att studera hos oss från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Det gäller under förutsättning att du uppfyller alla dessa kriterier:

  • är bosatt i Sverige
  • har personnummer och är folkbokförd i Upplands Väsby kommun
  • saknar kunskaper som utbildningen syftar till att ge
  • har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Utbildningens syfte

Utbildningens syfte är att ge kursdeltagarna kunskaper och färdigheter som de behöver för att bättre klara arbete, boende, fritid eller fortsatta studier. Kurserna inom Lärvux anordnas på grundläggande nivå och på gymnasial nivå samt som svenska för invandrare.

Lärvux i Sigtuna Länk till annan webbplats. anordnar undervisningen för elever från Upplands Väsby kommun.

Anmälan till Lärvux görs på en blankett som finns på Sigtuna kommuns webbplats.

Ansök till Lärvux

Ansökningsblankett för Lärvux Länk till annan webbplats.

Skriv ut, fyll i och skicka blanketten till:

Vuxenutbildningen i Upplands Väsby
Anton Tamms väg 1, entréplan
194 34 Upplands Väsby

Senast uppdaterad: 26 januari 2023