Andra graven

Här finns en fördjupning i fynd och tolkning av den andra öppnade graven.

Bild

Utgrävning i Smedby

Några meter från barngraven låg en tydligare stensättning, A11, som också var gräsbevuxen. I grästorven hittade vi tegel, en rostig sax och en spelkula av glas från sen tid. I likhet med barngraven hade denna grav täckts med ett lager sand men i sanden doldes ingen slarvig stenpackning. Istället låg här en ring av ett dussin stora block som förmodligen placerats på den ursprungliga markytan. Inom ringen fanns bara sand och enstaka småsten men mot botten stack stenar upp och bildade en tydlig kistram med innermåtten 1,74 x 0,36 meter. Återigen hade vi stött på en skelettgrav. Skelettet visade sig vara sämre än barnskelettet i graven intill. Bakhuvudet och tänderna fanns kvar men ansiktet, bröstkorgen och underbenen hade lösts upp och försvunnit. Liksom barnskelettet låg det på rygg med huvudet i väster men ansiktet mot norr. Inte heller här fanns några bevarade kistspikar. Intill platsen för vänster underben hittade vi en liten kniv.När gravarna var färdiggrävda återställdes de i sitt yttre ursprungliga skick. För att inte kommande tiders arkeologer ska bli förvirrade av gravarnas brist på innehåll lade vi ner några moderna hållbara föremål. Med hjälp av uppmätningar, ritningar, fotografier, fynd och specialanalyser var det nu dags att försöka ta reda på så mycket som möjligt om gravarna och deras tid.

Senast uppdaterad: 5 december 2023