Kristna drag

Gravarna visar tydliga tecken på kristen påverkan.

Smedbygravarna skiljer sig från de vanliga brandgravarna på tre sätt. För det första är de döda obrända och det kan antagligen förklaras med kristen påverkan. Den som ska återuppstå på den yttersta dagen bör vara obränd. Det finns inte mycket föremål i gravarna medan brandgravarna brukar vara välförsedda med smycken och annat. Här kan det också vara frågan om kristen påverkan. Inför Gud är vi alla lika" och du kan ingenting ta med dig när du går." Ett tredje kristet drag är att gravarna ligger i grov öst-västlig riktning med huvudena mot väster. På så sätt blickade de mot öster, där herren skulle komma på den yttersta dagen. Att de båda döda vänder sina ansikten mot norr är antagligen en tillfällighet som kommer sig av att huvudena har fallit åt sidan. Intressant i sammanhanget med den östliga riktningens betydelse är kvinnans grav. Kantkedjans stora stenar omger den dödas stenkista på alla sidor med undantag för en lucka vid fotändan, dvs i öster.

Om folket på Smedbygården verkligen var kristna vid den här tiden är ändå inte lätt att veta. Övergången från asatro till kristendom var en långdragen historia över flera sekler där nytt och gammalt blandades. En viss kristen påverkan får vi nog ändå räkna med. Ett fjärde och sista steg när det gällde kristet gravskick hade Smedbyborna ännu inte tagit när barnet och kvinnan begravdes. I generationer hade de lagt sina döda på gravfälten nära hemmet men så småningom blev det tradition att föra de döda till kyrkogården långt hemifrån. Det kändes nog inte alltid lätt att skiljas så från sina döda, vilket kan vara orsaken till att det dröjde.

Senast uppdaterad: 5 december 2023