Barnet och kvinnan

Osteologi är läran om benmaterial. I anslutning till utgrävningen gjordes en analys av det framgrävda skelettmaterialet. Här är den tolkning som gjordes.

Bild

Utgrävning i Smedby

Länsmuseets analys

Länsmuseets osteolog, dvs benforskare, har ännu inte gjort en detaljerad analys av de två skeletten, men något kan nämnas även om det får betraktas som preliminärt. Barnets ålder uppskattas till ungefär 8 - 9 år, beroende på tändernas utseende. Barnet har tappat mjölktänderna framtill och nya stora tänder har vuxit fram. Att avgöra om barnet var en flicka eller pojke är mycket svårt, eftersom könskarakteristiska drag på skelettet utbildas först under tonåren.Kroppslängden har inte osteologen kunnat beräkna, men utifrån barnets längd när det låg i graven kan den mycket grovt uppskattas till 125 centimeter.

På ett av barnets lårben finns spår som visar att barnet haft en inflammation i själva benet, så kallad benröta. Ursprunget till benrötan kan vara en infektion eller skada av något slag. Troligen har barnet haft ett öppet, varigt sår i låret som har gjort mycket ont och luktat illa. Benskadan är inte läkt vilket antyder att benrötan pågick när barnet dog. Benrötan har sannolikt lett till blodförgiftning som kan vara dödsorsaken. Barn under forntiden levde farligt. Mer än hälften av alla födda dog före nio års ålder.

Att det vuxna skelettet troligen är en kvinna framgår av att nackbenet är så fint, medan männens brukar vara grövre. Hålet under skallen är litet, och tänderna är relativt små vilket också är kvinnliga drag. Tänderna är slitna av användning i en grad som motsvarar en ålder av omkring 35 - 45 år, men sådana åldersuppskattningar är alltid osäkra. Vem vet vad hon har använt tänderna till?

På tänderna finns också små tvärgående mörka ränder eller förtätningar som har bildats under uppväxttiden. De visar på avbrott i tillväxten som kan ha orsakats av ensidig kost under vinterhalvåret eller allvarliga sjukdomar. Utifrån skelettets längd i graven kan kvinnans kroppslängd mycket ungefärligt uppskattas till 150 centimeter.

Senare osteologisk bedömning

Det har gjorts senare analyser av benmaterialet som framför en alternativ teori.

Senast uppdaterad: 5 december 2023