Kniven

Det enda övriga fyndet utöver skeletten var i form av en kniv och återfanns i den andra gravsättningen som öppnades.

Bild

Utgrävning i Smedby

Kniven som lades ner i kvinnans grav ska kanske inte uppfattas som ett föremål hon skulle få med sig som en vanlig gravgåva. Den har antagligen haft en symbolisk betydelse, kanske en magisk kraft att hålla undan onda krafter så som järnföremål brukades i senare tiders folktro. Kniven är sönderrostad men tack vare den skyddande rosten har en del av trähandtaget bevarats. En vedartsexpert som med hjälp av mikroskop studerar träets uppbyggnad har konstaterat att handtaget är tillverkar i lövträ, troligen lönn och möjligen "ögonlönn" eller rot. Var kniven är tillverkad är omöjligt att säga med säkerhet, men det kan vara värt att påminna om att den har hittats i en grav på gården Smedbys ägor. Kanske har knivbladet hamrats fram av en gårdsinvånare!

Senast uppdaterad: 5 december 2023