Rösta i EU-valet 2024

Söndag 9 juni 2024 är det EU-val. Det är då vi röstar fram Sveriges representanter till Europaparlamentet för de kommande fem åren. Du kan förtidsrösta från och med 22 maj.

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är:

  • 18 år senast på valdagen, och
  • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller
  • är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast 30 dagar före valdagen.

Du får ditt röstkort i brevlådan

Du får ditt röstkort i brevlådan omkring förtidsröstningens start 22 maj. På ditt röstkort står det vilken vallokal du kan rösta i och vallokalens öppettider. Det är bara du och andra röstberättigade i samma valdistrikt som kan rösta i den vallokal som står på röstkortet.

Om du är svensk medborgare och folkbokförd i ett annat EU-land kan du anmäla dig till röstlängden för val till Europaparlamentet i det landet. Då stryks du från den svenska röstlängden.

I början av 2024 skickar Valmyndigheten ett brev till alla EU-medborgare folkbokförda i Sverige om anmälan till, eller utträde från, den svenska röstlängden. Brevet innehåller en blankett som du skickar in till länsstyrelsen där du bor.

Läs mer under "Val till Europaparlamentet" på Valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Du som har dubbelt medborgarskap kan tas upp i två länders röstlängder, men du får bara rösta i ett av länderna. Du får själv bestämma i vilket av länderna du vill rösta.

Läs mer om vem som får rösta under "Val till Europaparlamentet" på Valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Förtidsrösta från onsdag 22 maj

När du förtidsröstar måste du legitimera dig. Det gör du lättast genom att visa en giltig id-handling (till exempel id-kort, körkort eller pass). Saknar du giltig id-handling kan en annan vuxen med giltig id-handling intyga din identitet. Ta gärna med ditt röstkort, men vi kan också skriva ut ett dublettröstkort direkt på plats i förtidsröstningslokalen.

Du kan förtidsrösta i dessa lokaler:

  • Lokal i Väsby Centrum, Dragonvägen 86
  • Torgytan, Messingen vid Upplands Väsby station
  • Löwenströmska sjukhuset, Löwenströms väg 5
  • Sigma Centrum

Öppettiderna ser du i tabellen nedan. Var uppmärksam på att öppettiderna varierar.

Öppettider för förtidsröstningslokaler

Lokal

Datum

Måndag-fredag

Lördag

Söndag

Valdagen 9 juni

Dragonvägen 86 i Väsby Centrum

22 maj–9 juni

Nationaldag 6 juni öppet 11.00–18.00.

10.00–19.00

(25 maj, 1 juni, 8 juni)

10.00–18.00

(26 maj, 2 juni)

10.00–18.00

08.00–21.00

Torgytan Messingen vid Upplands Väsby station

27 maj–8 juni

Observera! Nationaldagen 6 juni stängt.

10.00–18.00

(1 juni, 8 juni)

10.00–16.00

(2 juni)

12.00–16.00

Stängt

Löwenströmska sjukhuset

4-5 juni

13.00–17.00
Stängt

Sigma Centrum

3–7 juni

Öppet nationaldagen 6 juni.

16.00–19.00

Stängt

Stängt

Stängt

Du som har skyddade personuppgifter kan tyvärr inte få ditt dubblettröstkort utskrivet av kommunen i förtidsröstningslokalen. Du måste kontakta länsstyrelsen för att få ditt dubblettröstkort.

Hämta röstkort på länsstyrelsen

Du kan hämta ditt dubblettröstkort hos länsstyrelsen. Du kan besöka vilken länsstyrelse som helst. Du behöver alltså inte besöka länsstyrelsen i länet du är folkbokförd i om det kan medföra en risk för dig.

 

Kontakta länsstyrelsen i Stockholm för frågor på val.stockholm@lansstyrelsen.se.

Rösta på valdagen 9 juni

På röstkortet står det i vilket distrikt och i vilken lokal du ska rösta i om du vill rösta på valdagen. Kommunen har 28 valdistrikt och lika många vallokaler. Många valdistrikt delar en och samma lokalyta (till exempel en skolmatsal), men valdistriktets röster redovisas alltid separat i egen röstlängd.

Vallokalerna i Upplands Väsby kommun är öppna mellan klockan 08.00–21.00 på valdagen den 9 juni.

Kom ihåg att ta med dig ditt röstkort och en giltig id-handling (till exempel id-kort, körkort eller pass) till vallokalen. Röstmottagarna har ingen möjlighet att skriva ut ditt röstkort i vallokalen. Parkeringsmöjligheter kan vara begränsade, gå i första hand till vallokalen.

Du kan också rösta i någon av de lokaler för förtidsröstning som är öppna på valdagen. Där kan alla rösta oavsett bostadsort och valdistrikt. Bor du i Väsby ska du i första hand rösta i din vallokal på valdagen och i andra hand i förtidsröstningslokalen.

Du kan alltid få hjälp av röstmottagarna i lokalen. De har tystnadsplikt.

Information om att rösta på valdagen på Valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.


Valdistrikt och vallokaler


Valdistrikt

Vallokal 2024

1

Väsbyskogen Östra

Väsby skola, klassrum V110

2

Vilunda

Väsby skola, sporthallen

3

Sigma

Väsby skola, stora matsalen

4

Apoteksskogen

Väsby skola, stora matsalen

5

Fyrklövern Norra

Väsby skola, sporthallen

6

Fyrklövern Södra

Väsby skola, sporthallen

7

Korpkulla

Messingen, matsal

8

Väsbyskogen Västra

Messingen, matsal

9

Folkparken

Messingen, scenrummet

10

Smedby Norra

Sverigefinska skolan, lilla matsalen

11

Smedby Södra

Sverigefinska skolan, stora matsalen

12

Ekebo

Sverigefinska skolan, stora matsalen

13

Mälaren

Runby högstadium, klassrum 3 eller allutrymmet utanför klassrum 3

14

Övra Runby

Runby högstadium, matsal

15

Edssjön

Runby högstadium, matsal eller allutrymmet utanför klassrum 3

16

Nedra Runby

Runby mellanstadium, matsalspaviljongen

17

Prestgårdsmarken

Förskolan Ringblomman

18

Fysingen

Vikskolan, matsal

19

Skälby

Vikskolan, matsal eller gymnastiksal

20

Brunnby

Vikskolan, gymnastiksal

21

Frestaby

Frestaskolan, matsal

22

Östra Frestaby-Ekeby

Frestaskolan, gymnastiksal

23

Norra Bollstanäs

Bollstanäs skola, gymnastiksal

24

Grimstaby

Bollstanäs skola, gymnastiksal

25

Gamla Bollstanäs

Grimstagården

26

Sjukyrkoberget

Breddenskolan, matsal

27

Odenslunda Södra

Odenskolan, matsal

28

Odenslunda Norra

Odenskolan, matsal


Brevröstning

Alla röstberättigade som bor eller befinner sig utomlands kan brevrösta. Brevröstningsmaterial kan beställas från Valmyndigheten eller från ambassaden.

Budröstning

Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte har möjlighet att ta dig till en röstningslokal eller är intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt kan du budrösta.

 

Du kan göra i ordning din röst tidigast 16 maj 2024. Budet kan lämna din röst när förtidsröstningen öppnar 22 maj 2024.

 

Information om budröstning på Valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

 

Du som inte har möjlighet att använda dig av budröstning kan använda ambulerande röstmottagning.

Ambulerande röstmottagning

Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till en vallokal eller en förtidsröstningslokal och saknar någon som kan agera bud kan du beställa ambulerande röstmottagning. Då kommer ambulerande röstmottagare hem till dig och hjälper dig att rösta. Din röst görs då i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en förtidsröstningslokal.


De ambulerande röstmottagarna är utsedda av kommunens valnämnd och måste bokas hos valnämndens kansli. Ambulerande röstmottagning kommer att erbjudas dagar innan valdagen och under begränsade tider på valdagen. Tidigare val har det erbjudits ambulerande röstmottagning på några särskilda boenden i Väsby. Detta planeras även för EU-valet 2024. Mer information kommer senare på denna webbplats.

Ångrade du din röst som du avlade i en förtidsröstningslokal har du möjlighet att rösta igen på valdagen i din vallokal. Detta kallas ångerröstning.

Då röstar du på nytt i din vallokal på valdagen den 9 juni. Din röst i vallokal trumfar alltid din förtidsröst när de sedan räknas av röstmottagarna som arbetar i vallokalen. Observera då att du alltid måste ångerrösta i din vallokal i det valdistrikt du är folkbokförd i. Du kan inte ångerrösta i en förtidsröstningslokal.

Vilka arbetar med valet i kommunen?

Valnämnden

Valnämnden är den nämnd i kommunen som ansvarar för att valet genomförs på ett tillgängligt, rättssäkert och korrekt vis.

På central nivå är det Valmyndigheten och länsstyrelserna som ansvarar för genomförandet av valen på statlig- respektive regional nivå.

Valkansliet

Valkansliet är de tjänstepersoner som arbetar med valet i Upplands Väsby kommun. Valkansliet arbetar på uppdrag av valnämnden.

Om du vill komma i kontakt med Valkansliet kan du mejla till val@upplandsvasby.se.

Företräder du ett parti i EU-valet 2024?

Information för partier under EU-valet 2024 i Upplands Väsby

Efter valdagen 9 juni – vad händer sen?

Vallokalerna har öppet 08.00–21.00 på valdagen söndag 9 juni. Efter stängning börjar röstmottagarna räkna rösterna från kvällen inpå natten mot måndag. När de har räknat klart ringer de in resultatet direkt till Valmyndigheten, oftast omkring midnatt. Detta är den preliminära räkningen av röster som görs av kommunen. Det preliminära resultatet visas på Valmyndighetens webbplats.

Därefter lämnar röstmottagarna rösterna till valnämndens kansli på natten. Rösterna kvitteras och på måndagen lämnar valkansliet kommunens röster till länsstyrelsen för slutgiltig rösträkning. Rösterna kontrollräknas av länsstyrelsen.

Valnämndens preliminära rösträkning

Vissa röster skickas inte till länsstyrelsen på måndagen efter valdagen, utan först senare under veckan. Det är exempelvis underkända röster från vallokal, felsända eller försent inkomna förtidsröster. Dessa röster hanterar och räknar erfarna rösträknare onsdag 12 juni i samband med valnämndens preliminära rösträkning. Efter att den preliminära rösträkningen är avslutad lämnas även dessa röster till länsstyrelsen där de sedan räknas om.

När de sista rösterna är lämnade till länsstyrelsen är kommunens ansvar för genomförande av val slutfört. Länsstyrelsens slutgiltiga rösträkning resulterar i ny mandatfördelning i Europaparlamentet. Valnämnden i Väsby utvärderar genomförandet av valet i kommunen och avvecklar därefter verksamheten.

Senast uppdaterad: 21 februari 2024