Kommunkartan

Upplands Väsby har en kommunkarta från 2015 som du kan ladda ner som pdf.

Vad kan jag se på kommunkartan?

På framsidan av kartan finns:

  • kommunens centrala delar i skala 1:10 000
  • kartbild över centrala Väsby i skala 1:5000
  • gaturegister
  • övrig information om kommunen.

På baksidan av kartan finns:

  • en översiktskarta över hela kommunen i skala 1:20 000
  • en översiktskarta i skala 1:100 000.
  • övrig information om kommunen.
Senast uppdaterad: 13 oktober 2021