Valresultat, mandatfördelning

Det är du som är skriven i Väsby som röstar fram vilka partier som ska vara representerade i kommunfullmäktige. Under mandatperioden 2018-2022 ingår M, VB, KD, L och C tillsammans i ett minoritetsstyre. Partier som röstas in i fullmäktige har rätt till ett årligt partistöd.

I Upplands Väsbys kommunfullmäktige finns 51 mandat. Utifrån hur du och andra som bor i kommunen röstar i kommunvalet fördelas dessa mellan de olika partierna. Det senaste valet hölls 9 september 2018.

Information om valresultatet 2018 på Valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Partier invalda i Upplands Väsbys kommunfullmäktige 2018

Partier invalda i Upplands Väsbys kommunfullmäktige 2018

Parti

Antal Mandat

Antal +/-

Moderaterna (M)

12

-1

Liberalerna (L)

3

-1

Kristdemokraterna (KD)

3

+1

Centerpartiet (C)

2


Socialdemokraterna (S)

13

-3

Miljöpartiet (MP)

2

-3

Vänsterpartiet (V)

4


Sverigedemokraterna (SD)

7

+4

Väsbys Bästa (VB)

5

+3


Valdeltagande 2018: 79,4% (+0,2).
Valdeltagande 2014: 79,2%.

Information om slutlig rösträkning och mandatfördelning från Länsstyrelens protokoll Pdf, 4 MB. (Pdf, 4 MB)

Partier invalda i Upplands Väsbys kommunfullmäktige 2014

Partier invalda i Upplands Väsbys kommunfullmäktige 2014

Parti

Antal Mandat

Moderaterna (M)

13

Liberalerna (L)

4

Kristdemokraterna (KD)

2

Centerpartiet (C)

2

Socialdemokraterna (S)

16

Miljöpartiet (MP)

5

Vänsterpartiet (V)

4

Sverigedemokraterna (SD)

3

Väsbys Bästa (VB)

2


Alla partier som är representerade i kommunfullmäktige i Upplands Väsby får ett så kallat partistöd från kommunen.

Hur mycket får varje parti i partistöd?

Hur mycket pengar partiet får beror på hur många mandat partiet har i kommunfullmäktige. Stödet betalas ut i januari varje år. För att få pengarna måste partiet först redovisa hur de använt tidigare års partistöd. För detta finns en särskild blankett.

Om du är intresserad av att ta del av partiernas redovisning kan du antingen kontakta respektive parti eller höra av dig till dc.ks@upplandsvasby.se

Partier kan nekas stöd

Kommunallagen reglerar hur partistödet får användas. Fullmäktige får – under vissa förutsättningar – besluta att stöd inte ska betalas ut.

Senast uppdaterad: 13 januari 2022