Frestaby asfaltsyta

Tack för stort deltagande! Vi har fått in många förslag på olika aktiviteter på asfaltsytan i området Frestaby vid Fjärilsvägen och Guldvingevägen. Planerad upprustning av asfaltsytan är under 2024.

Fresta asfaltsyta. En stor asfaltsyta med hus runtomkring. Det finns växter i närheten av planen.

Fresta asfaltsyta.

Planering och färdigställande

Ytan togs fram som en tennisplan på 70-talet med asfalt som underlag. Nu sker en genomgång av inkomna förslag och vilka aktiviteter som ytan kan innehålla utifrån platsens placering och närheten till bostadshusen.

Planeringen av utrustning och färdigställande av ytan beräknas ske under 2024.

Fler bilder på Fresta asfaltsyta

Flygfoto som visar området där asfaltsytan ligger. Asfaltsytan är markerad med en vit fyrkant.

Bild: Flygfoto som visar området där asfaltsytan ligger. Asfaltsytan är markerad med en vit fyrkant.

Fresta asfaltsyta. En stor asfaltsplan med hus runtomkring. Det växer också buskar nära asfaltsytan.

Fresta asfaltsyta.

Senast uppdaterad: 15 maj 2024