Medborgardialog om Hugo Sabels torg

Hugo Sabels torg ligger i centrala Väsby mellan Centralvägen och Skolvägen. Nu finns planer på att öka trivseln och göra torget mer levande.

Bild på Hugo Sabels torg där det finns blommor i urnor, träd med gröna löv, blomsterförsäljning och vagnar med matförsäljning.

Hugo Sabels torg ligger i centrala Väsby mellan Centralvägen och Skolvägen.

Under sommaren 2022 genomfördes en dialog där medborgare fick möjlighet att ge förslag på hur Hugo Sabels torg kan utvecklas och bli mer trivsamt och levande. Dialogen avslutades den 21 augusti. Nu kommer förslagen att sammanställas och bedömning kommer göras kring vilka förslag som är möjliga att genomföra. Förslagen kommer också att prissättas.

Mer information kommer publiceras på kommunens webbplats.

Om torget

Mellan Centralvägen och Skolvägen ligger Hugo Sabels torg. På torget finns idag verksamheter som säljer mat och blommor.

Hugo Sabels torg har fått sitt namn efter hembygdsforskaren och folkbildaren Hugo Sabel. Under många år var Hugo Riksantikvarieämbetets representant i Upplands Väsby. Han arbetade aktivt för att sprida kunskap om Väsbys historia och för att bevara fornminnen och kulturmiljöer i Väsby. Hugo var även med och grundade Hembygdsföreningen i Upplands Väsby. Hugo Sabel levde mellan 1914 och 2004.

Senast uppdaterad: 10 april 2024