Ställa frågor

Hos Väsby Direkt kan du ställa frågor om det mesta, alltifrån barnomsorg, äldreomsorg, ekonomiskt bistånd, konsumentvägledning, bygglov, samhällsbyggnadsfrågor, felanmälningar, vatten, avlopp och avfall.

Du får kontakt med en kundvägledare på Väsby Direkt som hjälper dig med svar på dina frågor eller guidar dig till rätt person på kommunen. Väsby Direkt är din väg in i kommunen.

Välkommen att kontakta oss!

Skicka brev till en tjänsteperson eller avdelning

Du kan skicka brev till kommunens tjänstepersoner eller till en specifik avdelning på kommunen. Tänk på att adressera brevet till rätt person eller avdelning.

Postadress

Här skriver du namn på person eller avdelning
Upplands Väsby kommun
194 80 Upplands Väsby

Fakturaadress

Upplands Väsby kommun
Box 86 194 22, Upplands Väsby

Organisationsnummer 212000-0019

Senast uppdaterad: 9 april 2024